Petra de Boer

petradeboer

 

Beste Purmerender,
Mijn naam is Petra de Boer. Sinds de vorige verkiezingen ben ik actief in de
fractie van de STADSPARTIJ. Nadat de gemeente een Jongeren Ontmoeting
Plek (JOP) naast ons huis plaatste en vervolgens niet thuis gaf op onze
klachten over overlast, heb ik besloten dat ik mij wil inzetten om te voorkomen
dat andere gezinnen in een soort gelijke situatie terecht komen.
Sinds 2012 is er Team Buurttoezicht, een handhavingsteam dat op de fiets
met succes de overlast gericht aanpakt. Het voortbestaan van dit team is
echter nog niet gegarandeerd, daar is uw steun voor nodig.
De hondenbelasting wordt in Purmerend niet volledig besteed aan het terugdringen
van de overlast van hondenpoep. Naar mijn mening moet dat wel
het geval zijn. Er is in Purmerend voldoende gelegenheid om de hond uit te
laten. Handhaving dient dan ook een van de prioriteiten te zijn. Veel tijd heb
ik als buurtbewoner gestoken in het leefbaar maken en houden van park
De Uitvlugt.
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
Stem daarom op woensdag 19 maart 2014 op:
Petra De Boer
STADSPARTIJ

Beste Purmerender,
 
Mijn naam is Petra de Boer. Sinds de vorige verkiezingen ben ik actief in de fractie van de STADSPARTIJ. Nadat de gemeente een Jongeren OntmoetingPlek (JOP) naast ons huis plaatste en vervolgens niet thuis gaf op onze klachten over overlast, heb ik besloten dat ik mij wil inzetten om te voorkomen dat andere gezinnen in een soort gelijke situatie terecht komen.
 
Sinds 2012 is er Team Buurttoezicht, een handhavingsteam dat op de fiets met succes de overlast gericht aanpakt. Het voortbestaan van dit team is echter nog niet gegarandeerd, daar is uw steun voor nodig.
 
De hondenbelasting wordt in Purmerend niet volledig besteed aan het terugdringenvan de overlast van hondenpoep. Naar mijn mening moet dat wel het geval zijn. Er is in Purmerend voldoende gelegenheid om de hond uit telaten. Handhaving dient dan ook een van de prioriteiten te zijn. Veel tijd heb ik als buurtbewoner gestoken in het leefbaar maken en houden van park De Uitvlugt.
 
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
 
Stem daarom op woensdag 19 maart 2014 op:

Petra De Boer
STADSPARTIJ

 

petradeboer@stadspartijpurmerend.nl
www.StadspartijPurmerend.nl

Programma 2022-2026