Anneke den Hartog

anneke

 

Beste Purmerender,
Mijn naam is Anneke den Hartog. Ik ben 58 jaar en geboren in Amsterdam. Sinds 1985
woon ik met veel plezier in Purmerend. Veel mensen kennen mij van de dinsdagmarkt in
onze binnenstad.
In 2007 is onze zoon door een verkeersongeval om het leven gekomen. Daardoor ben ik
mij vooral in het verkeer, maar ook daarbuiten erg bewust geworden van de veiligheid in
het algemeen. Al mijn zintuigen staan op scherp als het gaat om verkeersveiligheid. Al
enkele keren heb ik als gewone burger bij de gemeente Purmerend melding gemaakt van
gevaarlijke situaties. En mij er net zo lang in vast ‘gebeten’ tot er een oplossing kwam.
Dit voelde zo goed, dat ik besloot hier meer mee te willen doen, en wel als fractielid van
de beste lokale partij van Purmerend. Dit is voor mij dan ook de belangrijkste reden om
mij verkiesbaar te stellen voor de STADSPARTIJ.
De STADSPARTIJ is een lokale partij met goedwillende en bijzonder gemotiveerde inwoners
van onze stad, die net als u zelf het beste voor hebben met alle bewoners. Mijn eerste
prioriteit is de veiligheid in het verkeer en daar buiten. Aan de leefbaarheid in Purmerend
hoop ik nu ook mijn steentje te kunnen bijdragen.
Verder wil ik mij gaan inzetten voor:
• De (Wmo)zorg aan alle mensen die dit nodig hebben en die het zonder goede
regelgeving en zonder hulp niet kunnen redden. Daarvoor moet er een loket komen
om alles te kunnen regelen. Ook als je niet in het bezit bent van een computer.
• Het gratis parkeren bij alle winkelcentra en in het centrum, tegen een verlaagd
tarief op koopavonden en koopzondagen, om zo de middenstand te kunnen
stimuleren.
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:
Anneke Den Hartog
STADSPARTIJ

Beste Purmerender,
 
Mijn naam is Anneke den Hartog. Ik ben 58 jaar en geboren in Amsterdam. Sinds 1985 woon ik met veel plezier in Purmerend. Veel mensen kennen mij van de dinsdagmarkt in onze binnenstad.
In 2007 is onze zoon door een verkeersongeval om het leven gekomen. Daardoor ben ik mij vooral in het verkeer, maar ook daarbuiten erg bewust geworden van de veiligheid in het algemeen. Al mijn zintuigen staan op scherp als het gaat om verkeersveiligheid. Al enkele keren heb ik als gewone burger bij de gemeente Purmerend melding gemaakt van gevaarlijke situaties. En mij er net zo lang in vast ‘gebeten’ tot er een oplossing kwam. Dit voelde zo goed, dat ik besloot hier meer mee te willen doen, en wel als fractielid van de beste lokale partij van Purmerend. Dit is voor mij dan ook de belangrijkste reden om mij verkiesbaar te stellen voor de STADSPARTIJ.
 
De STADSPARTIJ is een lokale partij met goedwillende en bijzonder gemotiveerde inwonersvan onze stad, die net als u zelf het beste voor hebben met alle bewoners. Mijn eerste prioriteit is de veiligheid in het verkeer en daar buiten. Aan de leefbaarheid in Purmerend hoop ik nu ook mijn steentje te kunnen bijdragen.
 
Verder wil ik mij gaan inzetten voor:
 
• De (Wmo)zorg aan alle mensen die dit nodig hebben en die het zonder goede regelgeving en zonder hulp niet kunnen redden. Daarvoor moet er een loket komen om alles te kunnen regelen. Ook als je niet in het bezit bent van een computer.
• Het gratis parkeren bij alle winkelcentra en in het centrum, tegen een verlaagd tarief op koopavonden en koopzondagen, om zo de middenstand te kunnenstimuleren.Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
 
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:

Anneke Den Hartog
STADSPARTIJ

 

a.denhartog@stadspartijpurmerend.nl
www.StadspartijPurmerend.nl

Programma 2022-2026