De Stadspartij Purmerend is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd.
Naam van de instelling: Vereniging Stadspartij Purmerend ’93
Publieksnaam: Stadspartij Purmerend

Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
RSIN/fiscaal nummer: 8157.63.219

Post en bezoekadres: Dijckscampenlaan 119, 1441PM Purmerend
Telefoonnummer: 0620615619
Email adres: secretaris@stadspartijpurmerend.nl

Doelstelling: Deze lokale politieke partij komt op voor de belangen van de inwoners van Purmerend door open, eerlijk en integer om te gaan met de gemeentepolitiek.
Door te klikken op “Standpunten” in het bovenmenu vindt u onze doelstelling en programma voor deze periode.

KvK nummer: 40626083

Bestuur van de Stadspartij Purmerend: Door hier op te klikken vindt u de samenstelling van het bestuur van de Stadspartij.

Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid; alle voorkomende werkzaamheden worden gedaan op vrijwillige basis zonder enige beloning.

Actueel verslag van onze activiteiten: klik hier om deze te downloaden (pdf)

Financieel: De balans en staat van baten en lasten van het afgelopen jaar zijn hier te bekijken