Programma bestuursperiode 2022-2026

Met trots presenteren wij ons programma voor de komende bestuursperiode

Voorwoord Coen Lageveen

Op 24 november 2021 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de fusiegemeenten Purmerend en Beemster. Als lijsttrekker was ik daarbij het boegbeeld. De verkiezingen leverde...

Onze visie op (het nieuwe) Purmerend

Voorgeschiedenis in een notendop  Als per 1 januari 2022 de gemeenten Beemster en Purmerend zijn gefuseerd ontstaat er een gemeente die richting de 100.000 inwoners...

Speerpunten

    Onze speerpunten. Van buiten naar binnen werken. Luisteren naar de inwoners is een grondbeginsel van De Stadspartij - Beemster Polder Partij. Dat maken we waardoor...

Kandidatenlijst

Onze kandidatenlijst. De Stadspartij heeft woensdag 2 juni jl. de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2021. De verkiezingen zijn noodzakelijk geworden door...

Video kandidaten

Programma