Herman Reurts

Beste Purmerender,
Mijn naam is Herman Reurts. Ik woon 26 jaar in Purmerend, een fijne stad
om in te wonen, te winkelen en om uit te gaan. Maar het kan nog beter.
Mede door mijn betrokkenheid bij de stad en de Purmerenders ben ik
twee jaar geleden lid geworden van de STADSPARTIJ. Ik wil mij inzetten om
Purmerend mooier en veiliger te maken. Om dat met succes te kunnen doen,
heb ik gekozen voor de STADSPARTIJ, omdat je als Purmerender meer hebt
aan een lokale partij dan aan een landelijke.
De komende vier jaar zal ik mij voor het volgende inzetten:
• Overlastklachten moeten serieus genomen worden; er moet nog meer
handhaving en politietoezicht komen.
• Aanpak onveilige plekken en jeugdoverlast.
• (Brom)fietsers in winkelcentra en voetgangersgebieden zijn hinderlijk en
niet toegestaan. Overtreders moeten aangepakt worden.
• Iedere inwoner van Purmerend moet zich veilig kunnen voelen, zowel
thuis als op straat.
• Openbaar groen moet beter onderhouden worden; bij onveilige situaties
waarbij het groen een rol speelt moet het groen kort gehouden worden.
• Buurtbewoners betrekken bij het groenonderhoud.
• Woningaanbod: er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar
zijn voor alle Purmerenders. Jongerenhuisvesting moet een hogere
prioriteit krijgen.
• Fietspaden moeten beter onderhouden worden.
• Schoolzwemmen voor iedereen bereikbaar maken.
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:
Herman Reurts
STADSPARTIJ

hermannieuw

Beste Purmerender,

Mijn naam is Herman Reurts. Ik woon 26 jaar in Purmerend, een fijne stad om in te wonen, te winkelen en om uit te gaan. Maar het kan nog beter. Mede door mijn betrokkenheid bij de stad en de Purmerenders ben ik twee jaar geleden lid geworden van de STADSPARTIJ. Ik wil mij inzetten om Purmerend mooier en veiliger te maken. Om dat met succes te kunnen doen,heb ik gekozen voor de STADSPARTIJ, omdat je als Purmerender meer hebtaan een lokale partij dan aan een landelijke.

De komende vier jaar zal ik mij voor het volgende inzetten:

• Overlastklachten moeten serieus genomen worden; er moet nog meer handhaving en politietoezicht komen.

• Aanpak onveilige plekken en jeugdoverlast.

• (Brom)fietsers in winkelcentra en voetgangersgebieden zijn hinderlijk en niet toegestaan. Overtreders moeten aangepakt worden.

• Iedere inwoner van Purmerend moet zich veilig kunnen voelen, zowel thuis als op straat.

• Openbaar groen moet beter onderhouden worden; bij onveilige situaties waarbij het groen een rol speelt moet het groen kort gehouden worden.

• Buurtbewoners betrekken bij het groenonderhoud.

• Woningaanbod: er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaarzijn voor alle Purmerenders. Jongerenhuisvesting moet een hogere prioriteit krijgen.

• Fietspaden moeten beter onderhouden worden.

• Schoolzwemmen voor iedereen bereikbaar maken.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:

Herman Reurts
STADSPARTIJ

herman.reurts@stadspartijpurmerend.nl
www.StadspartijPurmerend.nl

Programma 2022-2026