Voorwoord Coen Lageveen

Voorwoord Coen Lageveen.

Op 24 november 2021 mag ik voor de eerste keer de kieslijst aanvoeren van STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij. Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij zijn nu de grootste partijen in hun gemeenten en op basis van een gelijkgestemd DNA nemen ze als één partij aan deze verkiezingen deel. Het zijn dan ook om meerdere redenen bijzondere verkiezingen die het sluitstuk
vormen van de samenvoeging van de gemeenten Purmerend en Beemster.
Samen vormen de gemeenten de vernieuwde gemeente Purmerend. Vanuit Purmerends perspectief gezien wordt de nieuwe gemeente 4 maal zo groot (ca. 100 km2), Beemsterlingen zien het inwonertal toenemen van ca. 10.000 tot ca. 90.000. Platteland ontmoet stad en omgekeerd is dan ook een leus die wij hanteren. De manier waarop Stadspartij-Beemster Polder Partij praktische politiek bedrijft mag bekend worden verondersteld. Het van buiten naar binnen werken is een begrip dat ons kenmerkt. Geen enkele politieke partij kent stad en platteland zo goed als wij.
De afgelopen jaren hebben we veel aan onze stad verbeterd en veel problemen opgelost. Als lokale beweging werken we gestaag verder vanuit de samenwerking met de inwoners aan een nog vitalere stad waar het fijn is om te wonen. In dit programma vindt u onze visie en datgene dat wij voor de komende tijd als speerpunten zien. In het deel dat met De Verdieping wordt ingeleid worden onze ambities verder uitgediept.
Ik stip enkele punten aan. De woningnood is niet alleen in Purmerend maar ook in het hele land een ernstig knelpunt. De komende jaren wordt er in Purmerend veel gebouwd. We zijn wel van mening dat na voltooiing van de huidige bouwplannen de grenzen van de binnenstedelijke (verdichtings) bouw zijn bereikt. Het bouwen op eigen grondgebied zoals Purmerend Zuid-Zuid staat wat ons betreft daarbij niet ter discussie.
De onstuimige groei van de stad qua inwoners maakt goede voorzieningen in de breedste zin noodzakelijk. Dat reikt van uitbreiding van recreatie en sport voorzieningen naar veilige verkeersdeelname, criminaliteitsbestrijding en zorg voor agrarische zaken tot een gezondheidscentrum in Middenbeemster.
In de opsomming van speerpunten vindt u de belangrijkste terug. De Stadspartij-Beemster Polder Partij gaat als lijst 1 met vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november tegemoet, met als doel stad en platteland bij elkaar te brengen en het beste te bereiken voor alle inwoners, verenigingen, instanties en bedrijven.
Mag ik u uitnodigen op ons te stemmen!
Coen Lageveen,
Lijsttrekker

Programma 2022-2026