Voorwoord Coen Lageveen

Op 24 november 2021 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de fusiegemeenten Purmerend en Beemster. Als lijsttrekker was ik daarbij het boegbeeld. De verkiezingen leverde een formidabele groei op van Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij. Als één partij zijn wij nu de grootste partij in de nieuwe gemeente Purmerend.
Deze groei laat zien dat steeds meer mensen de boodschap van Stadspartij Purmerend en Beemster Polder Partij steunen. Het vertrouwen van de inwoners van onze fusiegemeente in onze partij is groot. Dankzij de kiezers kunne we verder gaan met onze lokale no nonsense politiek waarbij een praktische benadering voorop staat. Het van buiten naar binnen werken is een begrip dat ons kenmerkt. Geen enkele politieke partij kent stad en platteland zo goed als wij.
Purmerend is nu 4 maal zo groot geworden (ca. 100 km2), het inwonertal nam toe van ca. 10.000 tot ca. 90.000. Platteland en stad smelten erin samen.
De afgelopen jaren hebben we veel aan onze stad verbeterd en veel problemen opgelost. Als lokale beweging werken we gestaag verder vanuit de samenwerking met de inwoners aan een nog vitalere stad waar het fijn is om te wonen. In dit programma vindt u onze visie en datgene dat wij voor de komende tijd als speerpunten zien. In het deel dat met De Verdieping wordt ingeleid worden onze ambities verder uitgediept.
Ik stip enkele punten uit het programma aan. De woningnood is niet alleen in Purmerend maar in het hele land een ernstig knelpunt. De komende jaren wordt er in Purmerend veel gebouwd. We zijn wel van mening dat na voltooiing van de huidige bouwplannen de grenzen van de binnenstedelijke (verdichtings) bouw zijn bereikt. Beemster koesteren we incluis de twee werelderfgoederen.
Het bouwen op eigen grondgebied zoals Purmerend Zuid-Zuid staat wat ons betreft daarbij niet ter discussie.
De onstuimige groei van de stad qua inwoners maakt goede voorzieningen in de breedste zin noodzakelijk. Dat reikt van uitbreiding van recreatie en sport voorzieningen naar veilige verkeersdeelname, criminaliteitsbestrijding en zorg voor agrarische zaken tot een gezondheidscentrum in Middenbeemster.
In de opsomming van speerpunten vindt u de belangrijkste terug. De Stadspartij-Beemster Polder Partij gaan met vertrouwen de nieuwe raadsperiode in, met als doel stad en platteland bij elkaar te brengen en het beste te bereiken voor alle inwoners, verenigingen, instanties en bedrijven.
Coen Lageveen
Wethouder

Programma 2022-2026