VISIE, MISSIE EN WAARDEN

Het gaat om wat we doen! 

Onze visie 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij behartigt de belangen van alle inwoners van Purmerend en Beemster door op politiek-onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad. 
Onze missie 
De Stadspartij – Beemster Polder Partij is een onafhankelijke lokale politieke partij die bijdraagt aan de ontwikkeling van Purmerend en Beemster. De partij neemt daarin verantwoordelijkheid en staat pal voor de belangen van alle inwoners. Bij elk voorstel of te nemen besluit weegt de partij af wat de inwoners eraan hebben en welke gevolgen dit op de lange termijn heeft. 
Onze waarden 
Betrokken, integer, eerlijk, open, verantwoordelijk en onafhankelijk. 
Hoe willen we dat de Purmerenders en Beemsterlingen ons zien? 
De waarden van de Stadspartij – Beemster Polder Partij laten zien hoe wij zaken oppakken. 
Betrokken: We werken van buiten naar binnen. Eerst luisteren we naar de bewoners en betrokkenen, dan wegen we de verschillende belangen en op basis daarvan bepalen we ons standpunt, waarbij het algemeen belang van Purmerenders en Beemsterlingen voorop staat. 
Integer: Wij zien het besturen van de stad en de polder niet als een routine klus en we staan te popelen om – waar nodig – dingen beter te maken, de stad en de polder vooruit te helpen, er voor te zorgen dat Purmerend en Beemster geweldige plekken zijn om in te leven en te verblijven en dit allemaal op basis van integer handelen. 
Eerlijk: Wij werken niet vanuit een vastomlijnde ideologische mening. We kennen maar één belangengroep: de inwoners van Purmerend en Beemster. Daar kan iedereen op vertrouwen. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 
Open: Wij willen horen wat er speelt in de stad en de polder en daarom luisteren we naar de inwoners en ondernemers. We staan open voor ideeën en meningen, en zijn bij veel activiteiten betrokken of in ieder geval aanwezig, aanspreekbaar en benaderbaar. We ontmoeten de Purmerenders en Beemsterlingen op hun eigen terrein in de buurten, kernen en de wijken. 
Verantwoordelijk: De Stadspartij – Beemster Polder Partij heeft bewezen bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen en vorm te kunnen geven. Met name als de grootste partij bij het nemen van het voortouw om een coalitie te smeden en die in stand te houden. Maar ook als partner voor andere partijen, met respect voor hun visie, missie en waarden. Het belang van de inwoners en de gemeente zullen daarbij altijd voorop staan.  
Onafhankelijk: Wij hebben geen binding met landelijke partijen of andere instanties en wij nemen zo onafhankelijk besluiten. Lokale politiek vraagt om praktische oplossingen voor zaken die inwoners en lokale organisaties direct aangaan.

Programma 2022-2026