Helana Aslander

Beste Purmerender,
Mijn naam is Helana Aslander. Als geboren Purmerendse met een hart voor
de stad stel ik mij verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 19 maart 2014.
Ook in tijden van crisis zijn er naast de economie nog meer dingen
belangrijk. Hoe gaan wij om met elkaar, en met de dieren in onze stad?
Aandacht voor de natuur en het milieu moet ook in de toekomst zorgen
voor een leefbare stad. Ik zet mij graag in voor een groen, diervriendelijk,
sociaal en veilig Purmerend waarin iedereen zich thuis voelt.
De komende vier jaar zal ik mij inspannen voor:
• Een stad waar bewoners zich betrokken voelen bij hun wijk, hun
omgeving en elkaar.
• Een gemeente die bewoners ondersteunt bij initiatieven voor de wijk.
• Bescherming door de overheid van dieren die in het wild en in
gevangenschap leven. Er moet aandacht zijn voor hun leefgebied.
• Een stad waar aandacht en ondersteuning is voor mensen die door de
crisis in de problemen zijn of dreigen te komen.
Daarnaast zal ik pleiten voor:
• Meer veiligheid in de wijken. Je directe omgeving moet je veiligheid
geven en geen angst.
• Meer groen en bomen en beter onderhoud van straten en woonwijken.
• Een bereikbare gemeente die luistert naar de Purmerenders.
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:
Helana Aslander
STADSPARTIJ

helana

Beste Purmerender,

Mijn naam is Helana Aslander. Als geboren Purmerendse met een hart voor de stad stel ik mij verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen vanwoensdag 19 maart 2014.

Ook in tijden van crisis zijn er naast de economie nog meer dingen belangrijk. Hoe gaan wij om met elkaar, en met de dieren in onze stad? Aandacht voor de natuur en het milieu moet ook in de toekomst zorgen voor een leefbare stad. Ik zet mij graag in voor een groen, diervriendelijk, sociaal en veilig Purmerend waarin iedereen zich thuis voelt.

De komende vier jaar zal ik mij inspannen voor:

• Een stad waar bewoners zich betrokken voelen bij hun wijk, hun omgeving en elkaar.

• Een gemeente die bewoners ondersteunt bij initiatieven voor de wijk.

• Bescherming door de overheid van dieren die in het wild en ingevangenschap leven. Er moet aandacht zijn voor hun leefgebied.

• Een stad waar aandacht en ondersteuning is voor mensen die door de crisis in de problemen zijn of dreigen te komen.

Daarnaast zal ik pleiten voor:

• Meer veiligheid in de wijken. Je directe omgeving moet je veiligheidgeven en geen angst.

• Meer groen en bomen en beter onderhoud van straten en woonwijken.

• Een bereikbare gemeente die luistert naar de Purmerenders.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op

Helana Aslander
STADSPARTIJ

h.aslander@stadspartijpurmerend.nl
www.StadspartijPurmerend.nl

Programma 2022-2026