Haagse handen af van lokale verkiezingen

mariobijroald2
In hoeverre heeft landelijke politiek met plaatselijke politiek te maken? Ja, alleen de zak geld uit het gemeentefonds, welke steeds minder wordt!
Nu tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt door de Haagse notabelen campagne gevoerd, zogenaamd ter ondersteuning van de plaatselijke afdelingen. Maar de vraag is: “Is dit rechtvaardig”. Plaatselijke activiteiten hebben vaak niets met het Haagse te maken.

De geloofwaardigheid voor de plaatselijke vertegenwoordigers komt hierdoor in het gedrang en stelt hen voor het voldongen feit om aan de loopband van het Haagse te blijven lopen. Elke gemeente kent zijn eigen problemen en die moeten en horen plaatselijk opgelost te worden.
Juist daarom is het belangrijk om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nu en in de toekomst op plaatselijke politieke partijen te stemmen.

Kijk daarom naar deze web-site en steun deze gedachte, zodat er een initiatiefvoorstel gedaan kan worden, waarbij de Haagse politiek zich moet onthouden van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus geen belangenverstrengeling meer!

 

Programma 2022-2026