De kandidaten van de Stadspartij

 Klik HIER voor het volledige programma van de Stadspartij voor de periode 2010-2014.

 

pasfotomario2 Mario Hegger is sinds 1996 betrokken bij de Stadspartij, zowel als fractieassistent en raadslid in de commissie Samenleving. In zijn dagelijks leven is hij al 33 jaar werkzaam bij de politie Amsterdam Amstelland, in de functie van buurtregisseur en coördinator Buurtveiligheidsteam.

Zowel vanuit het werk als de politiek is hij maatschappelijk breed georiënteerd en staat altijd klaar om problemen op een praktische wijze  op te lossen.

pasfotoroald Roald Helm is geboren te Curaçao. Hij woont sinds de begin jaren 80 in Purmerend. Sinds is hij 1994 onafgebroken raadslid voor de Stadspartij. Hij heeft verschillende portefeuilles (onderwerpen zoals verkeer, welzijn, onderwijs, etc) als raadslid behandeld. Hij heeft de meeste affiniteit met financiën en economie. Hij is ook vice-voorzitter van de rekenkamercommissie geweest. Is momenteel voorzitter van de gemeentelijke auditcommissie.
In het dagelijks leven is hij directeur van een detacheringbedrijf en voert zelf ook projecten voor opdrachtgevers uit.
bertmeulenberg1 Bert Meulenberg is sinds 1998 woonachtig in Purmerend. In het dagelijks leven is hij na 41 werkzame jaren, waarvan 25 jaar leidinggevend, nu deels met prepensioen. Hij is nog werkzaam voor 20 uur als Projectmanager bij een grote commerciële logistieke dienstverlener.

Door politieke interesse is hij betrokken geraakt bij de Stadspartij. Doorslaggevend was de voorwaarde dat het een lokale partij moest zijn. Bij onderzoek naar de mogelijkheden kwam de Stadspartij als de beste naar voren. Het bevorderen van een betere verhouding tussen inwonertal en werkgelegenheid in Purmerend ziet hij als een uitdaging. De diverse leidinggevende en bestuurlijke functies in het bedrijfsleven kunnen daar zeker aan bijdragen.

pasfotoguus Guus Jansen woont sinds 1978 in Purmerend. Hij is werkzaam als buschauffeur en was destijds ondernemingsraadslid van GVB te Amsterdam. Hij werd gegrepen door de idealen en doelstellingen van de Stadspartij. Deze idealen en doelstellingen, direct gericht op het belang van de Purmerendse burgers sprak hem dermate aan, dat hij actief lid is geworden. Zijn praktisch ingestelde visie op bouwkunde en techniek uit eerdere werkervaring, is hem als fractie-assistent na de verkiezingen van 1994 van pas gekomen.

Namens de Stadspartij, heeft hij de commissie Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening kunnen vertegenwoordigen, waarna hij vanaf 1998 tot 2006 als raadslid heeft gewerkt. In deze periode zijn heel wat ontwikkelingen tot stand gekomen, zoals de Binnenstadbestrating, de ombouw van de Gemeentewerf thans Milieustraat, bouw van Weidevenne en het al eerder toegezegde Leeghwaterbad. etc.

pasfotoismail Ismail Canga, geboren in Purmerend, opgegroeid in Amsterdam en sinds 2006 weer woonachtig in Purmerend. Werkzaam voor een medisch interventie bedrijf als klantmanager van 2 vestigingen. Actief voor de sectie interculturalisatie van het N.I.P. en zet zich in voor een beter onderwijs en een begripvol multicultureel samenleving.
pasfotoevan Evan Persijn woont al sinds 1987 in Purmerend en is er opgegroeid. Hij is sinds 2005 actief voor de Stadspartij. Eerst als bestuurssecretaris, later ook als fractielid in de raadscommissies. Evan heeft zich onder andere ingezet voor de komst van de tijdelijke jongerenwoningen in Weidevenne en voor de discotheek die langs de Jaagweg moet komen.
Evan werkt in het dagelijks leven voor de raadsgriffie in stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam.
pasfotoirma Irma Waarhuijs-Gijsbers, is 52 jaar, getrouwd, en moeder van 2 geweldige kinderen. In juli hoopt zij oma te worden van het 1e kleinkind. Irma werkt ruim 20 jaar, met veel plezier, in het basisonderwijs.
Zij heeft ook altijd met plezier verenigingswerk gedaan bij de sportvereniging.

Door haar werk in het onderwijs denkt zij goed te weten hoe het onderwijs in Purmerend eruit zou moeten zien. Zij hoopt juist daardoor iets te kunnen betekenen voor de burgers.

pasfotometehan Metehan Hasirci is geboren en getogen in Purmerend. Werkzaam als assistent Financial controller en secretaris van de ondernemersraad. “De Stadspartij is lokaal en komt op voor de belangen van mijn stad en zijn inwoners, zonder dat er op landelijk niveau tegengas wordt  gegeven vanwege andere belangen.”

 

pasfotomarcel Marcel Streefkerk. Woont sinds 1974 in Purmerend. Hij is werkzaam als projectleider in culturele en maatschappelijke projecten. Gemeentepolitiek gaat naar zijn mening niet alleen over middelen maar vooral over mensen. Marcel is vooral nieuwsgierig naar het menselijke aspect achter vraagstukken. Hoe komen mensen tot beslissingen en wat voor gevolgen heeft dat voor anderen? Als je wat breder kan kijken kom je ook tot besluiten die breder gedragen kunnen worden.

Marcel is momenteel actief als fractieassistent van de Stadspartij en betrokken bij de commissie Samenleving.

pasfotowalter Walter Dedters is geboren in Edam maar woont sinds 1985 in Purmerend. Een echte Waterlander dus. Walter heeft bij St. Mauritius te Volendam vele jaren topturnen gedaan. Heeft vrijwel alle nationale turnteams van Nederland doorlopen. Na een periode van zelfstandig horecaondernemerschap in Purmerend (“de Brasserie” en later “de Smoeshaan”) is hij weer terug in zijn “oude” vak n.l.: turntrainer.

Eerst bij NEA-Volharding, en nu nog bij GymNet-Purmerend. Walter heeft bij de eerste ronde van het gemeentelijk project “Burgerinitiatieven” in 2005 het idee gelanceerd voor de verwezenlijking van een turnhal. Dit project is inmiddels uitgegroeid tot de realisering van een heus TopsportCentrum. Walter is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn hobby’s zijn fietsen en tuinieren. Hij heeft verder bestuurs- en commissie functies binnen de KNGU en bij de Purmerendse tuinvereniging ISIS.

pasfotoernst Ernst Ankersmit woont sinds 1980 in de Marktstad. Hij is vanaf 1993 intensief betrokken bij de Stadspartij. Hij is van alle markten thuis hetgeen hem in achtereenvolgden functies van penningmeester Stadspartij, raadslid, voorzitter raadscommissie Algemene Zaken en fractievoorzitter goed van pas kwam.

De aankomende raadsperiode hoopt hij zich meer in een adviserende functie in de partij en voor de fractie te kunnen opstellen. Een rol die ook beter te combineren is met zijn drukke werkzaamheden bij een toonaangevend museum. In het dagelijks leven heeft Ernst namelijk een managementfunctie bij het Amsterdams Historisch Museum.

helana Helana Aslander is een geboren en getogen Purmerender. En sinds 8 jaar nauw betrokken als fractieassistent bij de Purmerendse politiek. Sinds kort ook kerngroeplid van de Wijkkerngroep Wheermolen.
Werkzaam als jurist binnen de sector handhaving van de gemeente Zaanstad.

Programma 2022-2026