De 10 voordelen van een zuivere, democratische, lokale partij

logstadspartij

De 10 voordelen van een zuivere, democratische, lokale partij

1. Focus op eigen omgeving. Landelijke politieke partijen in de gemeenteraad hebben vaak een connectie met levensbeschouwing en/of religie; een lokale partij is juist niet gebonden aan religie of ideologie. Dat is veel praktischer bij het besturen daar gemeente-inwoners verschillen van mening, geloof en cultuur. Het gemeente-raadslid of ondersteuner van een lokale partij beslist zonder ‘last of ruggespraak’. Tevens zijn landelijke partijen vaak bezig met het vergroten van de macht van hun partij op landelijk of provinciaal niveau. Een lokale groepering gebruikt inzet en invloed enkel en alleen om zich bezig te kunnen houden met de belangenbehartiging van haar inwoners.
Een lokaal gemeenteraadslid beseft dat de kiezers haar hun vertrouwen hebben geschonken.

2. Ongebondenheid. Raadsleden van nationale partijen zijn geneigd de richtlijnen en standpunten van hun partij uit te dragen en op te volgen, ook als deze strijdig zijn met die van inwoners en gemeente.
Lokale partijen zijn niet gebonden aan nationale richtlijnen. Daar komt uit voort, dat een lokale partij bij verkiezingen veelal afgerekend wordt op  prestaties.  Een landelijke partij kan in de gemeenteraad, ondanks slechte prestaties, veel zetels krijgen omdat ze kan meeliften met landelijk succes.

3. Apolitiek met een luisterend oor. De meeste mensen voelen zich nauwelijks verwant met een politieke partij. Bij een lokale partij vind je echte idealisten met grote betrokkenheid voor hun stad of dorp. Ze hebben een luisterend oor voor de bevolking en bouwen verwantschap weer op.

4. Zuiver lokaal. Fracties van nationale partijen schermen, ten onrechte, met? de uitspraak: ‘ Wij hebben contacten met onze mensen in politiek Den Haag ’. De lokale partijen daarentegen, steken liever hun energie in het zoeken naar lokaal maatwerk en oplossingen voor plaatselijke situaties. Bovendien zijn die zogenaamde Haagse contacten van de landelijke partijen bijna altijd ambtelijke contacten en apolitiek. Ze vragen niet aan een wethouder: “Van welke partij bent u?” maar: “Uit welke gemeente komt u?” 

5. Afstandsverkleinend.    Onderzoeken hebben uitgewezen dat in gemeenten waar lokale partijen sterker vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad, de afstand tussen de burgers en de overheid minder groot is.  En dat is juist waar de burger al jaren naar snakt.

6. Betrokken en met het hart voor die omgeving en mensen. In Den Haag onthoudt men de lokale partijen nog steeds enige vorm van subsidie en zeggen de nationale partijen: “Wij zijn beter geschoold en werken professioneler”. Toch heeft de ‘Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen” en de Onafhankelijke Senaatsfractie (Eerste Kamer), uit eigen middelen, boeken doen uitgeven en cursussen uitgevoerd. Nog afgezien van het feit, dat relevante info snel en adequaat via de moderne media te verkrijgen is, stellen wij, dat we professioneel, deskundig, goed opgeleid en met een hart voor wat er speelt in de samenleving en bij mensen, betrokken zijn.

7. Met hart voor lokale belangen. Er wordt soms gezegd dat fracties van nationale partijen hogere kwaliteit leveren. Dit rijmt niet met het feit, dat in gemeenten zonder lokale partijen, het soms bestuurlijk zeer slecht gesteld is.  In vele gevallen is het – met name in de grote steden – ronduit een  puinhoop. Vooral bij dergelijk wanbestuur zie je vaak, dat er een lokale partij wordt opgericht door de inwoners zelf. Een puur lokale partij, voortgekomen uit en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats blijven houden in de gemeenteraad waarbij zij de burger centraal staat en met een hart voor lokale belangen.

8. Geen verwarring. Rondom gemeenteraadsverkiezingen bezoeken vaak de bekende Haagse kopstukken de gemeenten, dat tot verwarring bij de burger leidt, want de Haagse politicus spreekt over de landspolitiek! Een verwarring die bij lokale partijen niet voorkomt; landelijke – en gemeenteraads-verkiezingen zijn fundamenteel andere verkiezingen.?De raadsleden van een lokale partij moeten hun zetelwinst zelf verdienen en hebben geen voordeel van het bezoek van Haagse kopstukken.

9. Van, voor en door de inwoners. Burgers willen zelf meedenken en – beslissen over zaken die hen direct raken! Een lokale partij, vaak ontstaan als burgerinitiatief, past in dat denkpatroon.

10. Voorbeeldig. Veel bestuurskundigen en politicologen verkondigen dat lokale partijen juist zeer waardevol zijn voor het werk in een gemeenteraad; zij houden de gemeentepolitiek ‘lokaal’.
Zij gooien geregeld de knuppel in het hoenderhok en maken, dat de mede-raadsleden van de landelijke partijen weer wakker worden en hun opinie- en besluitvorming, soms tijdelijk, aanpassen want anders verliest de landelijke partij in de gemeenteraad zetels.

Wil je meer informatie hoe het in de praktijk in Purmerend werkt of een afspraak maken voor een gesprek? 
Bel dan met een van onze mensen (zie de website voor contactgegevens www.stadspartijpurmerend.nl
) of mail@stadspartijpurmerend.nl

Programma 2022-2026