Ook op Meerland is de Stadspartij goed bekend.

meerland2009
Na het Gildeplein was op 12 december jl. Meerland aan de beurt voor een bezoek van de vliegende verkiezingsbrigade.
Het was een droge maar koude zaterdag dat lijsttrekker Mario Hegger vergezeld van ander kandidaten het gesprek met geïnteresseerden op het winkelcentrum Meerland aanging.

Wat de vorige keer op het Gildeplein al bleek zette zich hier voort. Kenden veel mensen vier jaar geleden de Stadspartij niet, nu bleek de partij bij velen juist wel bekend. En niet in ongunstige zin.
De constructieve inbreng van de Stadspartij en de rustige maar altijd interessante bijdragen van de commissieleden en raadsleden van de Stadspartij via de lokaleTV, blijken goed in de smaak te vallen.

De uitzendingen uit de raadzaal blijken zeer goed te worden bekeken, al is het maar tijdens het zappen.

Op de foto zijn Mario Hegger en Guus Jansen te zien, in gesprek met bezoekers van de marktkraam.

Programma 2022-2026