Bestuurswisseling Purmerend voltooid

college1
De gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 hebben in Purmerend een nieuw samengestelde raad opgeleverd. Woensdag 21 april 2010 werd de bestuurswisseling voltooid met de installatie van het nieuwe college van B&W

VVD, PvdA, CDA en Stadspartij vonden elkaar in de onderhandelingen en stelden het coalitieakkoord 2010-2014 samen. De partijen leverden ook de wethouders voor het nieuwe college.
hansengelsZittenblijvers vanuit het vorige college zijn Mona Keijzer, Hans Krieger  en Berent Daan. Nieuwkomer is Roald Helm van de Stadspartij.
Afscheid werd genomen van Hans Engels, tot voor kort wethouder financiën. Hans Engels is zowel als raadslid maar ook als wethouder gedurende ca. 20 jaar in het stadsbestuur werkzaam geweest. Op 28 april zal Hans Engels in een aparte receptie hiervoor nog met veel luister worden uitgewuifd.

Coalitieakkoord en wethoudersbenoeming
Voordat het nieuwe college kon worden geïnstalleerd was er eerst een debat over het coalitieakkoord.
De oppositiepartijen Groen Links, Leefbaar Purmerend 2001 en D66 leverden toch wel een teleurstellende bijdrage in dit debat door voorbij te gaan aan de nieuwe dualistische verhoudingen.
Door het dualisme ligt de beleidsvaststelling van zaken bij de gemeenteraad en is het college uitvoerder van hetgeen de raad wil en dus besluit.
De drie oppositie-partijen bleken er weinig oog voor te hebben dat dit nieuwe college juist met de raad in debat wil om Purmerend door de financiële crisis heen te loodsen. Het coalitieakkoord laat daarvoor alle ruimte.
Opvallend volwassen in het debat toonden zich juist Trots op Nederland (ToN), SP en AOV. Die partijen zochten in hun bijdrage juist de punten van (mogelijke) overeenstemming op.
Fractievoorzitter van de Stadspartij Mario Hegger, stipte dit gegeven in zijn reactie op het geheel dan ook aan. Hij wees erop dat in ieder geval de coalitiepartijen elkaar hebben gevonden om Purmerend in  deze moeilijke tijden goed te besturen. Ook liet hij merken aangenaam te zijn verrast door de constructieve opstelling van SP, ToN en AOV in het debat over het coalitieakkoord.

Bij de stemming over de wethouders bleek dat de steun voor kandidaat wethouders fors groter was dan alleen de stemmen van de raadsleden van de coalitiepartijen. Dat gegeven haalde Roald Helm nog even aan in een eerste reactie na zijn benoeming tot wethouder. Hij zag daarin een positief signaal dat de gemeenteraad toch in grote meerderheid wel vertrouwen heeft in het college.

Wethouder Helm
Het afscheid van Roald Helm als raadslid en zijn benoeming tot wethouder ging gaandeweg als een rode draad door de rest van de avond. Burgemeester Bijl zette het afscheid van Helm als raadslid extra luister bij door de (gebruikelijk vanaf 12 raadslidjaren) Koninklijke onderscheiding aan Roald Helm uit te reiken

Na 20 jaar mag de Stadspartij eindelijk aan het college deelnemen. De gebleken kwaliteiten van Roald Helm als raadslid werden, ongeacht politieke partij, breed uitgemeten. Velen spraken de verwachting uit dat die kwaliteiten ook zichtbaar zullen worden in zijn hoedanigheid als wethouder. Velen veronderstelden ook vooraf dat Roald Helm de portefeuille financiën zou krijgen. Maar dat bleek uiteindelijk  de portefeuille met veel Stedelijke ontwikkeling en Beheer erin te zijn. Aangevuld met het ‘pareltje kunst en cultuur’, zoals Roald Helm het zelf betitelde.
De fractie van de Stadspartij liet merken nogal ingenomen te zijn met het werkterrein van wethouder Helm vanwege de vele zaken waar de Stadspartij zich zowel in het verleden als in de toekomst sterk voor maakte en zal blijven maken. Om dat te onderstrepen heeft Roald van de fractie al vast een paar werkschoenen gekregen om symbolisch zowel de aspecten:  uitvoerend, handen uit de mouwen, op straat zichtbaar en het communicatieve, te accentueren.

guus2010Door het vertrek van Roald Helm naar het college diende de Stadspartij een nieuw raadslid te laten installeren. Dat werd ‘oudgediende Guus Jansen(foto), specialist op uitvoerende zaken.

Nestor
Het raadslid met de meeste raadslidjaren is van oudsher de Nestor van de raad. De Nestor staat de vooral (nieuw) raadsleden bij om wegwijs te worden in de vele nieuwigheden. Maar ook heeft de Nestor namens de raad vertegenwoordigende en procedurele taken. Begin maart nam Roald Helm die taak over van wijlen Wim Ouburg. Door het wethouderschap moet het Nestorschap nu een maand later al weer naar een ander raadslid verhuizen. Thijs Kalverboer van het AOV kreeg daartoe van Roald Helm de gebruikelijke historische parafernalia in de groene legerpukkel overhandigd. Helm voegde daar een woordenboekje Papiaments Nederlands (vice versa) aan toe, daarmee zijn Curaçaose afkomst niet vergetend. Hij voegde er nog aan toe dat bij de komende grondwetsherziening, bijna ongemerkt, zowel het Papiaments als het Engels als omgangstalen in Nederland worden vastgesteld.
De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijven namelijk binnen de Nederlandse staatkundige regels vallen en krijgen de status vergelijkbaar met die van een gemeente. Net als het Fries worden Papiaments en Engels als omgangstaal nu officieel geregeld; ook dus in de Nederlandse samenleving.

De Antilliaanse banden van Roald Helm bleken overigens niet alleen bij het wisselen van het Nestorschap. Ook de Antilliaanse media waren aanwezig en de directeur van het kabinet  de heer Robert Candelaria van de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.
roalddesire

 

Programma 2022-2026