Coalitieakkoord in Purmerend: Alle hens aan dek!

allehensaandek
De onderhandelaars van VVD, PvdA, Stadspartij en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. De nieuwe coalitie wil zich de komende jaren sterk maken om de lastenstijgingen voor burgers zo veel mogelijk te beperken en om de met veel inspanningen opgebouwde maatschappelijke en sociale voorzieningen in stand te houden. De economische crisis en het uitblijven van dividend van de Stadsverwarming hebben grote gevolgen voor het Purmerendse huishoudboekje. Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zullen nodig zijn om de financiële situatie van de gemeente op orde te krijgen en te houden. De titel van het akkoord is dan ook “Alle hens aan dek”.

pasfotoroaldHet nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders. Nieuw in het college is Roald Helm (foto) van de Stadspartij. Hij zal zich vooral bezig gaan houden met de fysieke leefomgeving, handhaving en kunst en cultuur. Huidig wethouder Hans Krieger van de VVD wordt eerste loco-burgemeester en portefeuillehouder Financiën, Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Ook Berent Daan van de PvdA en Mona Keijzer van het CDA worden opnieuw voorgedragen als wethouderskandidaten. Berent Daan gaat zich bezighouden met Werk en Inkomen, Economie, Onderwijs en de Stadsverwarming. Mona Keijzer wordt wethouder van WMO en Welzijn, Zorg en Jeugdzorg en Sport. De portefeuilles van burgemeester Don Bijl blijven zo goed als ongewijzigd.

Het coalitieakkoord wordt deze week voorgelegd aan de achterban van de vier betrokken partijen. Komende zaterdag zal het definitieve akkoord verspreid worden. De gemeenteraad van Purmerend bespreekt het akkoord op woensdag 21 april om 20.00 uur tijdens een openbare vergadering. De benoeming van de wethouders is eveneens voorzien op 21 april.

Programma 2022-2026