Programma en kandidaten

Met trots presenteren wij onze kandidaten en een prachtig programma waar we de komende bestuursperiode ingaan.

William Duijn

 
Beste inwoner,
Mijn naam is William Duijn, ik ben geboren en getogen Beemsterling, ik ben 36 en woonachtig in het buitengebied van de Middenbeemster samen met mijn vrouw Linda en een zoon en dochter van 7 en 4 jaar. Wij runnen op deze plek een melkveehouderijbedrijf wat al meer dan 100 jaar in de familie is.
Vanaf 2015 ben ik actief voor de Beemster polder Partij en sinds 2017 ook bestuurslid, zeker met de nieuwe gemeente is mijn drijfveer om een stukje boerenverstand in de gemeentepolitiek te brengen. Ik zit bij de Stadspartij-Beemster Polder Partij omdat dit een partij is uit alle rangen en standen, staat dichtbij zijn inwoners en wordt niet gehinderd door landelijke partijpolitiek.
Wat ik belangrijk vind is dat het buitengebied leefbaar en werkbaar blijft voor boer en burger, dat de ruimtelijke ordening oog blijft houden voor het economisch belang, want zonder agrarische sector is het werelderfgoed ten dode opgeschreven.
Voor de kernen en wijken vind ik goede voorzieningen van belang zodat winkels, zorg, verenigingen en onderwijs op overbrugbare afstanden blijven. Ook moeten de kernen leefbaar blijven en verpaupering worden tegengegaan.
Dus wilt u meer boerenverstand in de gemeentepolitiek.
Stem dan op woensdag 21 november op:
STADSPARTIJ – BEEMSTER POLDER PARTIJ
Lijst 1 plaats 16
William Duijn
E-mail: bpp@duijnbeemster.nl
Telefoon: 06-30788931

Programma

Filmpjes van onze kandidaten