Voorwoord van de lijsttrekker

 

mariohegger2
 INHOUD:

Voorwoord van de lijsttrekker
Samenvatting verkiezingsprogramma

  1. Veiligheid en overlast
  2. Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing
  3. Economie
  4. Ouderenbeleid
  5. Welzijn en Zorg
  6. Sport
  7. Bestuur en financiën
  8. Verkeer en bereikbaarheid
  9. Duurzaamheid en milieu
  10. Communicatie en Burgerparticipatie

Download het hele programma als PDF

 
Beste Purmerender, 

Mijn naam is Mario Hegger en op 19 maart 2014 voer ik als lijsttrekker voor de tweede keer de kandidatenlijst van de Stadspartij aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend. Als lijsttrekker presenteer ik u ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar.

De Stadspartij zet zich als lokale partij al ruim twintig jaar in voor de belangen van Purmerend en de Purmerenders. Bij elk nieuw voorstel bekijken wij vooraf wat het belang is voor de Purmerenders, wat zij ervan vinden en welke oplossingen er mogelijk zijn. De afgelopen jaren heeft de Stadspartij veel aan het bestuur van onze stad verbeterd. De Stadspartij lost problemen daadwerkelijk op. Steeds meer mensen ontdekken de Stadspartij en steeds meer mensen zien de toegevoegde waarde van de Stadspartij. Geen enkele politieke partij in Purmerend kent de stad zo goed als de Stadspartij. De Stadspartij werkt als lokale partij, samen met de inwoners van Purmerend, aan een nog mooiere stad. Om onze doeleinden te verwerkelijken kijken wij verder dan de bestaande regeltjes en de heersende structuren. De Stadspartij maakt echt het verschil.

In dit verkiezingsprogramma vindt u de ambities die de Stadspartij voor Purmerend zou willen realiseren. Sinds de elkaar opvolgende economische en financiële crises van de afgelopen jaren zijn de inkomsten van het Rijk echter flink achteruit gegaan en kreeg de gemeente Purmerend minder geld van het Rijk. De afgelopen coalitieperiode heeft dit geleid tot drastische, maar tegelijkertijd noodzakelijke bezuinigingen, die ook de komende jaren hun weerslag zullen hebben. Daardoor zouden de in het verkiezingsprogramma genoemde ambities wel eens in gevaar kunnen komen. Daarom mag dit programma niet een té rooskleurig beeld schetsen. De Stadspartij houdt er terdege rekening mee dat Purmerend te maken krijgt met nieuwe bezuinigingen, lastenverschuivingen en lastenverzwaringen.

Toch toont de Stadspartij als lokale partij telkens weer opnieuw haar betrouwbaarheid en een daadkrachtig optreden waar en wanneer dat nodig is. Door de kritische houding en onafhankelijke opstelling bedrijft de Stadspartij vernieuwende politiek. De Stadspartij is betrokken bij alles wat de Purmerenders aangaat; de fractieleden en de wethouder zijn direct aanspreekbaar. Dit alles maakt de Stadspartij tot een echte lokale partij. En daar gaat het juist om in de gemeentepolitiek. Het gaat immers om uw en ons Purmerend zonder landelijke machtspolitiek.

Met de kennis en bestuurlijke ervaring van de afgelopen jaren heeft de Stadspartij nu heel direct de ambitie om de grootste partij van Purmerend te worden. Laat uw stem voor deze gemeenteraadsverkiezingen daarom niet verloren gaan. Op woensdag 19 maart 2014 kunt U met één stem het verschil maken.

Kies daarom voor de Stadspartij.

Met vriendelijke groet,

Mario Hegger
Lijsttrekker Stadspartij

 

 

 

 
   

Programma 2022-2026