Roald Helm

roaldhelm

 

Beste Purmerender,
Mijn naam is Roald Helm. Sinds 2010 maakt de STADSPARTIJ deel uit van het college van B&W
en ben ik wethouder namens die STADSPARTIJ. De Stadspartij is een betrouwbare partij die
bereid is ook in moeilijke tijden bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Maar mijn partij is tegelijk
kritisch op het reilen en zeilen in de stad. Als wethouder ben ik zichtbaar en toegankelijk.
Wensen van de inwoners probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren.
Als wethouder heb ik onder meer duurzaamheid en handhaving in mijn portefeuille. Ik oefen mijn
vak met enthousiasme uit en heb diverse successen geboekt. Zo heb ik duurzaamheid prominent
op de politieke agenda weten te zetten. Als verantwoordelijk wethouder heb ik er onder meer
voor gezorgd dat meer dan 200 huishoudens goedkoop zonnepanelen hebben aangeschaft, met
als bijkomend ®®voordeel dat deze huishoudens nu lagere energielasten hebben.
Als raadslid ben ik altijd kritisch geweest op de Stadsverwarming, vanwege de enorme financiele
tekorten en de slechte dienstverlening. Als wethouder van de STADSPARTIJ heb ik daarom mijn
bijdrage geleverd om de problemen van de Stadsverwarming beheersbaar te maken. Een van
de successen is dat de Stadsverwarming veel duurzamer gaat worden. Vanaf 2014 zal jaarlijks
een hoeveelheid CO2 (50.000 ton) bespaard worden. Dit staat gelijk aan de uitstoot van maar
liefst 16.000 personenauto®s.
Veiligheid is voor de STADSPARTIJ erg belangrijk. Iedere inwoner van Purmerend moet zich veilig
kunnen voelen, zowel thuis als op straat. Door de inbreng van de STADSPARTIJ hebben wij nu
buurttoezicht. Dat is een grote vooruitgang.
Als wethouder ben ik voor een keiharde aanpak van jeugdoverlast. ®s Nachts ben ik de wijk in
geweest, heb de jeugdgroepen opgezocht en met de jongeren gesproken. Hierdoor heb ik een
goed inzicht gekregen in jeugdproblematiek. Naast een keiharde aanpak is preventie van groot
belang. Daarom is een goede hulpverlening en doorverwijzing noodzakelijk.
Op het gebied van dierenwelzijn ga ik ervoor zorgen dat de opvang van zwerfdieren wordt uitgebreid
en dat de belangen van de dieren zorgvuldig worden afgewogen bij de diverse besluiten
over het beleid. Verder wil ik de komende vier jaar mijn bijdrage leveren om het leven in de
wijken van Purmerend nog veiliger, schoner, duurzamer en prettiger te maken.
Ik zet graag mijn werk voort als uw wethouder. Om dit te kunnen realiseren heb ik uw steun
nodig. Stem daarom op woensdag 19 maart 2014 op:
Roald Helm
STADSPARTIJ

Beste Purmerender,
 
Mijn naam is Roald Helm. Sinds 2010 maakt de STADSPARTIJ deel uit van het college van B&W en ben ik wethouder namens die STADSPARTIJ. De Stadspartij is een betrouwbare partij die bereid is ook in moeilijke tijden bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Maar mijn partij is tegelijk kritisch op het reilen en zeilen in de stad. Als wethouder ben ik zichtbaar en toegankelijk. Wensen van de inwoners probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren.
 
Als wethouder heb ik onder meer duurzaamheid en handhaving in mijn portefeuille. Ik oefen mijn vak met enthousiasme uit en heb diverse successen geboekt. Zo heb ik duurzaamheid prominent op de politieke agenda weten te zetten. Als verantwoordelijk wethouder heb ik er onder meervoor gezorgd dat meer dan 200 huishoudens goedkoop zonnepanelen hebben aangeschaft, metals bijkomend voordeel dat deze huishoudens nu lagere energielasten hebben.
 
Als raadslid ben ik altijd kritisch geweest op de Stadsverwarming, vanwege de enorme financiele tekorten en de slechte dienstverlening. Als wethouder van de STADSPARTIJ heb ik daarom mijn bijdrage geleverd om de problemen van de Stadsverwarming beheersbaar te maken. Een vande successen is dat de Stadsverwarming veel duurzamer gaat worden. Vanaf 2014 zal jaarlijks een hoeveelheid CO2 (50.000 ton) bespaard worden. Dit staat gelijk aan de uitstoot van maarliefst 16.000 personenauto’s.
Veiligheid is voor de STADSPARTIJ erg belangrijk. Iedere inwoner van Purmerend moet zich veilig kunnen voelen, zowel thuis als op straat. Door de inbreng van de STADSPARTIJ hebben wij nu buurttoezicht. Dat is een grote vooruitgang.
 
Als wethouder ben ik voor een keiharde aanpak van jeugdoverlast. ’s Nachts ben ik de wijk ingeweest, heb de jeugdgroepen opgezocht en met de jongeren gesproken. Hierdoor heb ik eeng oed inzicht gekregen in jeugdproblematiek. Naast een keiharde aanpak is preventie van grootbelang. Daarom is een goede hulpverlening en doorverwijzing noodzakelijk.
Op het gebied van dierenwelzijn ga ik ervoor zorgen dat de opvang van zwerfdieren wordt uitgebreiden dat de belangen van de dieren zorgvuldig worden afgewogen bij de diverse besluiten over het beleid. Verder wil ik de komende vier jaar mijn bijdrage leveren om het leven in de wijken van Purmerend nog veiliger, schoner, duurzamer en prettiger te maken.
 
Ik zet graag mijn werk voort als uw wethouder.
 
Om dit te kunnen realiseren heb ik uw steunnodig.
Stem daarom op woensdag 19 maart 2014 op:

Roald Helm
STADSPARTIJ

roald.helm@stadspartijpurmerend.nl
www.StadspartijPurmerend.nl

Programma 2022-2026