Alexandra van der Meulen

alexandra

Beste Purmerender,
Mijn naam is Alexandra van der Meulen, ik ben 26 jaar en woon al bijna mijn
hele leven in Purmerend. Momenteel ben ik bezig met een HBO-opleiding
Management, Economie en Recht die ik verwacht eind 2014 af te ronden.
Voor en tijdens mijn studie heb ik in de kinderopvang gewerkt, maar ik
ben nu op zoek naar een verbreding van mijn horizon in een management
functie.
Ik stel mij verkiesbaar voor de STADSPARTIJ omdat ik het belangrijk vind dat
er ook met een frisse jonge blik vanuit de politiek naar de problemen in de
samenleving wordt gekeken.
Binnen de STADSPARTIJ wil ik mij gaan inzetten voor de volgende punten:
• Ik wil mijn stem laten gelden voor mensen die dit zelf niet of moeilijk
kunnen, zoals kinderen, jongeren, mensen met een beperking en
ouderen.
• Betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang in Purmerend.
• Goede en betaalbare huisvesting voor jongeren, zowel in de koop- als
in de huursector.
• Opleidingstrajecten en stageplaatsen voor jongeren die zonder baan zijn
geraakt door de crisis, of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
• Goede en betaalbare zorg voor ouderen en financieel zwakkeren.
• Actief dierenwelzijnsbeleid, zoals behoud van het Dieren Opvang
Centrum.
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:
Alexandra van der Meulen
STADSPARTIJ

Beste Purmerender,
 
Mijn naam is Alexandra van der Meulen, ik ben 26 jaar en woon al bijna mijn hele leven in Purmerend. Momenteel ben ik bezig met een HBO-opleidingManagement, Economie en Recht die ik verwacht eind 2014 af te ronden.
 
Voor en tijdens mijn studie heb ik in de kinderopvang gewerkt, maar ik ben nu op zoek naar een verbreding van mijn horizon in een managementfunctie.
Ik stel mij verkiesbaar voor de STADSPARTIJ omdat ik het belangrijk vind dater ook met een frisse jonge blik vanuit de politiek naar de problemen in de samenleving wordt gekeken.
 
Binnen de STADSPARTIJ wil ik mij gaan inzetten voor de volgende punten:
 
   • Ik wil mijn stem laten gelden voor mensen die dit zelf niet of moeilijk kunnen, zoals kinderen, jongeren, mensen met een beperking en ouderen.
   • Betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang in Purmerend.
   • Goede en betaalbare huisvesting voor jongeren, zowel in de koop- alsin de huursector.
   • Opleidingstrajecten en stageplaatsen voor jongeren die zonder baan zijngeraakt door de crisis, of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
   • Goede en betaalbare zorg voor ouderen en financieel zwakkeren.
   • Actief dierenwelzijnsbeleid, zoals behoud van het Dieren Opvang Centrum.
 
Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.
 
Stem daarom woensdag 19 maart 2014 op:
 
Alexandra van der Meulen
STADSPARTIJ

a.vdmeulen@stadspartijpurmerend.nl
www.StadspartijPurmerend.nl

Programma 2022-2026