Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen

Is lokaal niet als beslispunt aan de orde, is door de landelijke politiek opgelegd met de provincie als toezichthouder, de voorrangsregel is niet meer van toepassing
Statushouders moeten gewoon meedoen in de woningverdeling en geen voorrang krijgen.  Dus zijn wij het met deze stelling helemaal niet eens.

Programma 2022-2026