HomeOnze teamsJongerenteamMinister Schouten maakt pilot mogelijk voor snelle hulp aan jongeren met schulden

Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snelle hulp aan jongeren met schulden


Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een pilot starten om hier beter inzage in te krijgen en jongeren sneller hulp te bieden. Via een internetconsultatie kunnen mensen meedenken over de plannen.

Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Dit lijkt goed nieuws, maar het komt vaak voort uit het niet goed op de radar hebben van deze doelgroep. Om te onderzoeken hoe dit beter kan, starten de gemeente Amsterdam en DUO een proef waarbij zij contactgegevens en informatie over betalingsachterstanden uitwisselen. Het gaat om achterstanden van tenminste € 270. Wanneer DUO zelf geen contact krijgt met een jongere op een betalingsherinnering of een aanbod tot een betalingsregeling, geeft het een signaal door aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens contact op met de jongere om een aanbod te doen voor schuldhulpverlening. De Autoriteit Persoonsgegevens is om advisering gevraagd in verband met de gegevensuitwisseling.

Minister Schouten: “De aanpak van schulden vraagt om samenwerking. Dit gebeurt al veelvuldig, maar door signalen op een verantwoorde manier te delen tussen in dit geval DUO en de gemeente kan er gerichter en sneller hulp worden geboden. Jongeren worden actief en persoonlijk benaderd, wat naar verwachting de drempel verlaagt om hulp te accepteren. En hoe eerder we hulp bieden, hoe kleiner de kans dat schulden verder oplopen. Dit laatste is voor alle betrokkenen van groot belang.”

Brede aanpak vroegsignalering
De proef in Amsterdam duurt een jaar, waarna deze wordt geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomsten een vervolg krijgt. Gemeenten kijken ook breder naar het eerder in beeld krijgen van schulden. Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt dat zij voor dit jaar € 35 miljoen extra ontvangen voor gerichte hulp via onder meer de vroegsignalering van schulden. Ook voor 2023 en 2024 stelt het kabinet aanvullend budget beschikbaar voor de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De internetconsultatie over deze pilot loopt van 27 oktober tot en met 23 november. Via internetconsultatie.nl kunt u uw input delen.

Laatste nieuws