De gemeente Purmerend moet experimenteren met het basisinkomen

Is landelijke politiek dus lokaal hooguit uitvoerend. Experimenteren op eigen houtje kan niet. Gemeenten mogen geen inkomenspolitiek bedrijven.

Wij vinden echter wel dat mensen voor hun inkomen moeten werken. Of, als zij dat niet kunnen om wat voor reden dan ook, een uitkering krijgen.

Wij laten niemand tussen wal en schip vallen.

Programma 2022-2026