Er mogen geen nieuwe moskeeën in Purmerend komen

Er is vrijheid van godsdienst in de Grondwet vastgelegd. Daarbij kunnen wij geen geloofsgebouwen verbieden. Wel kunnen wij regels stellen aan geluidoverlast en zo. Tevens kun je de bouw van een nieuwe moskee niet tegenhouden als het bestemmingsplan het bouwsel op zich toestaat. Net als voor kerkgebouwen.

Programma 2022-2026