Programma

 

Klik HIER voor het volledige programma van de Stadspartij voor de periode 2010-2014.

Klik HIER voor het coalitieakkoord voor de periode 2010-2014

De belangrijkste speerpunten van de Stadspartij voor 2010-2014  zijn:

Veiligheid en Handhaving

 • Zichtbare aanwezigheid van politie en toezichthouders. Invoeren buurtveiligheidsteams.
 • Consequent handhaven van milieuregels.
 • Drugsbeleid dat gericht is op het voorkomen van verslaving.

Economie en werkgelegenheid

 • Stimulering van de lokale economie. Bevorderen werkgelegenheid in Purmerend.
 • Vergunningen snel en met voorrang verstrekken voor ondernemers. Schrappen van overbodige regels.
 • Structurele aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Kwaliteit van de leefomgeving

 • Geleidelijke overgang tot het ondergronds inzamelen van huisvuil.
 • Goede opvang van zwerfdieren en gewonde dieren. Ondersteuning van opvangcentra en dierenambulance..
 • Stimulering van fietsgebruik. Meer stallingplaatsen voor fietsen in de binnenstad en de diverse winkel­centra..

Verkeer en bereikbaarheid

 • Terugdraaien van het kwart-rotondemodel in de binnenstad. Onderzoek naar eenrichtingverkeer in een ring om ’t Stadje met een goede doorstroming.
 • Géén betaald parkeren bij de wijkwinkelcentra.
 • Realisatie van een goed gemeentelijk fietsplan gebaseerd op de uitslagen van de Fietsbalans 2.

Wonen en Welzijn

 • Beschikbaarheid van voldoende goede en betaalbare woningen voor de burgers van Purmerend.
 • Aanmoedigen en faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van senioren.
 • De Stadspartij is tegen de sloopplannen van Wherestad aan de Meteorenweg.
 • Waarborgen van het aanbod aan cultuur in de stad. Purmaryn, P3, Purmerends Museum, wijkcentra  en vergelijkbare instellingen moeten blijven voortbestaan.

Onderwijs en jongerenbeleid

 • Het zodanig inrichten van het basisonderwijs dat taalachterstand wordt voorkomen.
 • Aanbieden van een zo groot mogelijke keuzemogelijkheid tussen verschillende scholen en stromingen.
 • Realiseren van een discotheek in Purmerend en in iedere wijk een goed functionerend jongerencen­trum.

Sport

 • Kinderen van minima- inkomens- gezinnen en gezinnen met een tijdelijke smalle beurs, de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten.
 • Het bouwen van een multifunctionele sporthal met turnhal en dojo die aan alle hedendaagse eisen voldoet.
 • Mogelijkheden bieden aan gehandicapten en senioren om te kunnen sporten.

{flv img=”stadspartij_promo_video.jpg” width=”344″ height=”192″}stadspartij_promo_video{/flv}

Programma 2022-2026