HomeNieuwsVeiligheidMiddelbare scholieren veilig de weg op

Middelbare scholieren veilig de weg op


De minister Schulz (Verkeer) gaat onderzoeken of het gebruik van een telefoon op de fiets, net als in de auto, verboden kan worden. Voorlopig is het nog niet zo ver en doen de Stadsregio Amsterdam en haar gemeenten hun best om mensen op de gevaren van het gebruik van een smartphone op de fiets te wijzen. Smartphonegebruik op de fiets komt in grote mate voor. Zo blijkt dat driekwart van de Nederlandse jongeren de smartphone tijdens het fietsen gebruikt en dat leidt tot een hoger risico op ongevallen.

Het gebruik van de smartphone en het luisteren van muziek op de fiets is dus nog niet verboden, maar het leidt wel af in het verkeer. Veel ongelukken ontstaan doordat het verkeer niet meer wordt gezien of gehoord. Het advies is dan ook om op de fiets geen muziek te luisteren en de smartphone niet te gebruiken. Maar het verkeer kent meer gevaren, zeker voor brugklassers.

Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, ontvangen daarom binnenkort een brief van hun gemeente. Een nieuwe school betekent ook een nieuwe en vaak langere route naar school. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en daardoor foute beslissingen in het verkeer nemen. Veel ouders oefenen met hun kind de nieuwe school-thuisroute. Van hun gemeente krijgen ze de volgende tips mee:

Stippel samen met uw kind de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe school en terug. Fiets deze route een paar keer samen met uw kind.

Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren. Hierbij is het belangrijk te vertellen wat het gewenste gedrag van het kind moet zijn. Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang, dus als er bestuurders van rechts komen, moet je voorrang verlenen’.

Oefen zoveel mogelijk de verkeerssituaties die uw kind lastig vindt. Laat uw kind zelf vertellen wat de veiligste manier is om een moeilijk punt over te steken.

Leer uw kind dat het uit de ‘dode hoek’ moet blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes. Gebruik hierbij de vuistregels: ‘blijf er ruim en rechts achter’ en ‘houd meer dan drie meter afstand’. 

Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het aan te raden een keer samen het traject te rijden. Denk hierbij ook aan de looproutes van en naar de haltes, het overstappen en het bespreken van veilig gedrag bij de halte. Bespreek meteen wat uw kind moet doen als tram of bus onverhoopt niet rijdt of te laat is.

Een veilige fiets

Om veilig de weg op te gaan, is het belangrijk de fiets regelmatig te controleren op goed werkende remmen, verlichting, een stevige bagagedrager, goede snelbinders en een degelijk slot. School- en sporttassen kunnen het beste worden vervoerd op de bagagedrager, in een fietskrat of op de rug. Een complete fietscontrolelijst vindt u op www.verkeerseducatiepunt.nl/checklist-veilige-fiets.

Kinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger en zelfstandig op weg. De gemeenten helpen ook mee. In augustus/september zijn er weer veel schoolkinderen op de weg na een rustige zomervakantie. Weggebruikers worden hierop gewezen met borden en spandoeken langs de weg van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast stelt de Stadsregio voor scholen via de onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het gebied van verkeer. Voor meer informatie: www.verkeerseducatiepunt.nl

Veiligheid artikelen