HomeNieuwsVeiligheidHerstellen leeflaag Trimpad noodzakelijk

Herstellen leeflaag Trimpad noodzakelijk

Kosten worden geraamd op € 425.000

Afsluiting Trimpad
foto Gemeente Purmerend persbericht 2023


Door middel van een memo heeft het college de raad eerder geïnformeerd over de situatie aan het Trimpad. Als gevolg van de storm Poly zijn er veel bomen omgevallen. Doordat hier voorheen een vuilstort was, is er vuilnis omhoog gekomen.

Naar aanleiding van de stormschade is de dikte van de leeflaag (afdeklaag) over het hele gebied onderzocht. Hierbij is gebleken dat deze op vele locaties niet meer aan de minimale dikte van 0,5 meter voldoet. Dit betekent dat de gemeente de dikte en kwaliteit van de leeflaag nu moet herstellen. Om eventuele toekomstige zettingen en inklinking op te kunnen vangen wordt de leeflaag teruggebracht naar een dikte van 0,7 meter. Op dit moment vinden voorbereidende werkzaamheden hiervoor plaats.

Aangezien het gevolgschade van een storm betreft is met de kosten geen rekening gehouden in de lopende budgetten. De kosten zijn geraamd op circa € 425.000. Deze kosten worden, evenals de overige stormschade, voorgefinancierd en de financiële consequenties verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.

De doelstelling is om het herstellen van de leeflaag in de eerste helft van 2024 uit te voeren, na schriftelijke instemming door het bevoegd gezag voor voormalige stortplaatsen (Omgevingsdienst IJmond).

Veiligheid artikelen