HomeNieuwsVeiligheidSamenvatting advies Raad van State over initiatiefwetsvoorstel zwemvaardigheid

Samenvatting advies Raad van State over initiatiefwetsvoorstel zwemvaardigheid

Raad van State wijst op onduidelijkheid over noodzaak


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 maart 2024 het advies vastgesteld over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Heerema (VVD) en Van Nispen (SP) over een ‘nationaal vastgesteld zwemdiploma en een nationaal vastgesteld zweminstructeursdiploma’ (Wet zwemvaardigheid).

Het volledige advies is op 11 maart 2024 gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud en doel van het wetsvoorstel

De initiatiefnemers willen garanderen dat ieder kind een zwemdiploma heeft dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. De initiatiefnemers stellen daarom een wettelijk keurmerk voor. Aan dit keurmerk wordt een erkenningenstelsel verbonden met kwaliteitseisen. Aan deze kwaliteitseisen moeten aanbieders van zwemonderwijs met een erkenning voldoen om een zwem(instructeur)diploma uit te mogen reiken. Ook stellen de initiatiefnemers voor om het Nederlands Instituut Zwemvaardigheid op te richten dat toeziet op dit keurmerk en erkenningenstelsel.

Nut en noodzaak

De Afdeling advisering onderkent het belang van goede zwemvaardigheid en begrijpt dat er voortdurend aandacht nodig is voor de omvang en kwaliteit van  (het aanbod van) zwemonderwijs. Zij merkt echter op dat het niet duidelijk is welk probleem het wetsvoorstel oplost. Uit de toelichting van het wetsvoorstel blijken namelijk geen concrete aanwijzingen dat de kwaliteit van het zwemonderwijs tekortschiet. Daarom is niet duidelijk waarom dit wetsvoorstel noodzakelijk is.

Als de kwaliteit van het zwemonderwijs tekort zou schieten, is de vraag of een keurmerk met een erkenningenstelsel helpt om de kwaliteit te verbeteren. Het voorstel voorziet namelijk niet in een verbod voor het uitgeven van een eigen zwem(instructeur)diploma door aanbieders van zwemonderwijs. Naast het keurmerk met erkenningenstelsel blijft het voor aanbieders van zwemonderwijs dus mogelijk om een eigen diploma uit te geven. Ook blijkt niet uit de toelichting dat andere alternatieve maatregelen zijn overwogen.

Dalende trend

De initiatiefnemers wijzen terecht op de dalende trend in het aantal kinderen dat jaarlijks een zwemdiploma haalt. De Afdeling advisering merkt op dat dit wetsvoorstel dit onderwerp alleen niet aanpakt. Daarvoor zijn mogelijk andere maatregelen nodig.

Veiligheid artikelen