HomeNieuwsVeiligheidOuders en professionals in Purmerend aangespoord om te melden

Ouders en professionals in Purmerend aangespoord om te melden


Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met gemeente Purmerend een campagne om meld misdaad anoniem onder de aandacht brengen als onderdeel van de brede aanpak tegen jeugdcriminaliteit. Helaas komen sommige jongeren in contact met drugs, wapens en geweld. Ook in Purmerend kan de verleiding groot zijn om snel en veel illegaal geld te verdienen. Dan liggen bedreiging met geweld, berovingen en de negatieve invloed van social media op de loer. Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de risico’s en gevolgen van hun handelen op langere termijn.

Voor de aanpak van jeugdcriminaliteit zijn meldingen cruciaal. De campagne vergroot het bewustzijn, helpt bij het herkennen van signalen en biedt een veilige meldplek. De omgeving van jongeren, zoals ouders, buurtbewoners, docenten en andere professionals zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze afwijkingen signaleren of dat jongeren in vertrouwen iets delen. Denk aan het ronselen van jongeren voor drugshandel, het opslaan of verkopen van gestolen goederen, het toepassen van geweld of het tonen van wapens op straat of social media.

Door hun vertrouwensrelatie en een gevoel van onveiligheid komen getuigen soms in de knel. M. biedt dan uitkomst om zichzelf en de jongere(n) veilig te houden en te beschermen. In de campagne gaan de gemeente, het meldpunt en andere partners de campagneboodschap actief verspreiden. Via een online campagne zien mensen waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd. Want jongeren moeten veilig de straat op kunnen.

Wees alert

Burgemeester Ellen van Selm benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Burgemeester van Selm: ‘Samen met verschillende partners, zoals politie, HALT, Clup Welzijn en scholen zetten we ons in om overlast en geweld te voorkomen. Maar meldingen spelen in de aanpak van jeugdcriminaliteit ook een hele belangrijke rol. Met deze campagne willen we ouders, familie, buren en professionals, zoals docenten en jongerenwerkers alert maken op signalen en duidelijk maken dat melden nodig is. Zowel om criminaliteit te voorkomen als om opsporing makkelijker te maken.’

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 19.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Veiligheid artikelen