HomeNieuwsVeiligheidVerbouwing tijdelijke opvang locatie voor Oekraïners Van IJsendijkstraat

Verbouwing tijdelijke opvang locatie voor Oekraïners Van IJsendijkstraat


De oorlog in Oekraïne duurt voort. Er is een blijvende toestroom van Oekraïense ontheemden die vluchten voor het geweld en opvang zoeken in o.a. Nederland. Momenteel zijn er meer dan 104.000 Oekraïners in Nederland en het aantal stijgt nog steeds.

In de regio Zaanstreek-Waterland werkt Purmerend met de ander gemeenten op diverse taakstellingen; Zaanstad organiseert de asielopvang, Purmerend het restant van de opdracht opvang van ontheemden uit Oekraïne en de vijf andere gemeenten de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.

In opdracht van de gemeenteraad zoekt het college van de gemeente Purmerend daarbij naar kleinschalige opvanglocaties verspreid over de gemeente en worden in een vroeg stadium de mensen in de omgeving van de beoogde locatie geïnformeerd.

Verbouwing bestaande opvang

Door een brief informeert het college de gemeenteraad over de verbouwing van een van de bestaande opvanglocaties. Het gaat om voormalig ROC-gebouw aan de Van IJsendijkstraat 148. Sinds mei 2023 worden er al ongeveer 85 Oekraïense ontheemden op deze locatie opgevangen. Om meer mensen op een goede manier op te kunnen vangen in het gebouw aan de Van IJsendijkstaat 148, worden de begane grond en eerste verdieping van 1 van de vleugels verbouwd. Door kleine aanpassingen aan het gebouw kunnen er straks 96 extra Oekraïense ontheemden tijdelijk worden opgevangen.

Doelgroep

Beoogd wordt de nieuwe vleugel ook inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden die al verblijven in andere opvanglocaties binnen onze gemeente. Dit heeft te maken met het sluiten van de opvanglocatie Mercuriusweg (01-01-2025). Ook kunnen zo bedden die op andere locaties vrijkomen weer gebruikt worden voor andere ontheemden, als blijkt dat deze locatie beter bij hen past. Op deze manier kunnen op elke locatie de meest geschikte groep worden geplaatst en optimaal gebruik gemaakt van de opvangplekken in de gemeente.

Naar verwachting start de aannemer in de loop van juli 2024 met de verbouwing. Als alles volgens schema verloopt kunnen de extra opvangplekken in januari 2025 in gebruik worden genomen.

Financiering

Net als bij de andere opvanglocatie vindt de financiering  plaats door gebruik te maken van beschikbaar gestelde financiële middelen van de rijksoverheid.

Communicatie

Samen met de omgeving en betrokken partijen zal er naar worden gestreefd dat de tijdelijke opvang in de van IJsendijkstraat goed loopt in de buurt. Daarom informeren worden omwonenden, ondernemers en belanghebbenden in de buurt middels een bewonersbrief geïnformeerd. Het informeren van de omwonenden gebeurt gelijktijdig met het informeren van de gemeenteraad. En in een informatiebijeenkomst worden de plannen verder toegelicht en is er de mogelijkheid kom vragen te stellen.

Na afloop van de informatiebijeenkomst worden de ingekomen vragen of opmerkingen verzameld. Deze worden vervolgens beantwoord c.q. waar mogelijk verwerkt. Via de website en andere gemeentelijke kanalen informeert de gemeente  breder over de verbouwing van deze tijdelijke opvang en worden de antwoorden op de meest gestelde vragen gedeeld.

Voorts wordt een kennismaking georganiseerd tussen de Oekraïense ontheemden en de buurt en een koffieochtend voor ondernemers die tijdens de verbouwing kunnen komen kijken.

Vergunning

Om deze verbouwing te kunnen realiseren zal begin juni een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Veiligheid artikelen