HomeNieuwsVeiligheidInzet brandweer bij reanimaties in Zaanstreek-Waterland op proef

Inzet brandweer bij reanimaties in Zaanstreek-Waterland op proef

Draagvlak brandweerkorpsen groot

 

Foto Stadspartij-BPP


Door een brief heeft het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland de gemeenteraden geïnformeerd over de inzet van de brandweer bij reanimaties.

In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 13 december 2023 is kennis genomen van het uitvoeringsvoorstel voor de inzet van de brandweer bij reanimaties. Naar aanleiding hiervan is besloten om een proef van een jaar te starten, waarbij alle 23 brandweerposten als first responder brandweer-eenheid worden aangemerkt.
(First-responders zijn opgeleide bijzondere eerstelijns hulpverleners red.)

Met de invoering van de AED-taak bij alle 23 posten is er eenduidigheid in alle gemeenten in de regio.
Ongeacht hun woonplaats kunnen alle burgers rekenen op de brandweer bij een reanimatie. Invoering op alle posten voorkomt ook ingewikkelde operationele processen voor de meldkamer Noord-Holland.

Er is veel draagvlak bij de korpsen voor het uitvoeren van deze taak. Mede omdat het een uitgelezen kans is om verbinding met de lokale gemeenschap te houden. Omdat vrijwilligers taken gaan uitvoeren in een omgeving waar ook vrienden en familie wonen besteedt de Veiligheidsregio ook aandacht aan preventieve oplossingen voor het mentale welzijn van haar medewerkers.

Het Team Collegiale Opvang (TCO) is nauw betrokken bij het project en vrijwilligers kunnen zelf beslissen of zij (tijdelijk) wel of niet oproepbaar zijn voor deze taak.

In het najaar van 2024 wordt de proef geëvalueerd. Hierbij wordt de traumatische belasting van de medewerkers meegenomen evenals van de burgerhulpverleners.

Veiligheid artikelen