HomeNieuwsVeiligheidGeen meldingen malafide glazenwassers in Purmerend

Geen meldingen malafide glazenwassers in Purmerend

College houdt de vinger aan de pols i.v.m. eventueel overloopeffect


Metehan Hasirci van Stadspartij-BPP stelde vragen over malafide glazenwassers in Purmerend. Reden daarvoor is dat het gemeentebestuur in Zaanstad is overgegaan op vergunningen voor glazenwassers omdat malafide glazenwassers zorgen voor overlast in de samenleving. Ze intimideren klanten en andere glazenwassers. Binnen én buiten Zaanstad.

Ook zijn er signalen van bedreigingen, geweld, fraude en mensenhandel.

Het college laat weten dat uit navraag bij de politie blijkt dat er in de afgelopen jaren geen meldingen over malafide glazenwassers in onze gemeente zijn binnen gekomen. Ook bij de gemeente zijn er in de afgelopen 5 jaar geen meldingen hierover geregistreerd.

Het college acht het wel voorstelbaar dat er in Purmerend ook misstanden binnen deze branche voorkomen maar deze niet worden gemeld. De situatie zoals in Zaanstad is evenwel op dit moment in gemeente Purmerend op dit moment niet merkbaar.

Gezien de ontwikkelingen in Zaanstad houdt de gemeente bij of het aantal bedrijven in de glazenwassersbranche in Purmerend in de komende tijd opvallend stijgt. Dit om te zien of er sprake is van een waterbedeffect. Op dit moment lijkt een vergunningsplicht op de glazenwassersbranche in Purmerend niet gerechtvaardigd.

Wanneer de situatie verandert dan kan de situatie worden herbezien en zal er door de gemeente op worden gereageerd. Met de gemeente Zaanstad wordt contact onderhouden om zicht te houden op deze problematiek.

Veiligheid artikelen