Home Verkiezingen

Renata Willems

Beste Purmerender, Renata Willems staat voor de medemens. lk wil mij inzetten voor Zorg en Welzijn van de medemens In Purmerend. Vanwege de jarenlange...

Frieda Stil

Beste Purmerender,Als nleuwe kandidaat op de kieslilst van de STADSPARTIJ wil lk uw vertrouwen en uw stem winnen voor de verkiezingen op 21 maart...

Arie van der Vorst

Beste Purrnerender, Praatjes vullen geen gaatjesGoed onderbouwde besluitvorming en Integere verantwoording zijn de basis voor efficiente besteding van beschlkbare mlddelen. Door efficiente besteding kunnen...

Nancy Uittenbosch

Beste Purmerender, Ik zal mij kort voorstellen ik ben Nancy Uittenbosch v d Meeren, getrouwd en moeder van 2 dochters waarvan 1 pleegdochter. Daarnaast...

Herman Reurts

Meer geld naar openbaar groen Mijn naam is Herman Reurts en sta op de kieslijst van de Stadspartij. Ik en vele andere Purmerenders ergeren...

Petra de Boer

Beste Purmerender, lk ben Petra de Boer sinds 2009 actief in de fractie van de STADSPARTIJ. Nadat de gemeente een Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) naast...

Anita Aupers-Niezing

Beste Purmerender, Mijn naam is Anita J Aupers-NiezingPurmerend is mijn geboortestad, de stad waar ik van hou en daarom stel ik mij verkiesbaar voor...

Irma Waarhuijs-Gijsbers

Beste Purmerender, Mijn naam is Irma Waarhuiis. 27 jaar werkzaam ais leerkracht in het primair onderwijs en al 8 jaar actief In de...