Petra de Boer

Beste Purmerender,Petra de Boer
 
lk ben Petra de Boer sinds 2009 actief in de fractie van de STADSPARTIJ.

Nadat de gemeente een Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) naast ons huis plaatste en vervolgens niet thuis gaf op onze klachten over overlast heb ik
besloten dat ik mij in wil zetten om te voorkomen dat andere gezinnen in een soort gelijke situatie terecht komen.

Sinds 2012 is er Teambuurttoezicht. een handhavIngsteem dat op de fiets de overlast gericht aanpakt. Team buurttoezicht is door inzet van de Stadspartij uitgebreid naar twee teams. Dat is een mooi resultaat maar daar zijn wij er nog niet mee.

Ik wil er voor zorgen dat handhaving nog verder wordt uitgebreid om de klachten van bewoners over het gedrag van bewoners aan te pakken.
Ik heb me ingezet om van verwaarloosd en dichtgegroeid Park de Uitvlugt weer een open en toegankelijk park te maken, waar jong. oud en alles ertussin zich weer welkom voelt.

Het groen in de wijken staat er lang niet overal geweldig bij. Omvormen van groen in de wijken, waarbij bewoners worden rneegenomen in wat waar komt zal de leefbaarheid doen toenemen

Als vrijwilliger op de AkkerDijk houd ik al jaren de vinger aan de pols in de Purrner-Noord.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdog 21 maart 2018 op:

Petra de Boer
STADSPARTIJ lijst 1 nr. 10

petradeboer@stadspartijpurmerend.nl 
www.StadspartijPurmerend.nl