Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Petra de Boer

Beste Purmerender,Petra de Boer
 
lk ben Petra de Boer sinds 2009 actief in de fractie van de STADSPARTIJ.

Nadat de gemeente een Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) naast ons huis plaatste en vervolgens niet thuis gaf op onze klachten over overlast heb ik
besloten dat ik mij in wil zetten om te voorkomen dat andere gezinnen in een soort gelijke situatie terecht komen.

Sinds 2012 is er Teambuurttoezicht. een handhavIngsteem dat op de fiets de overlast gericht aanpakt. Team buurttoezicht is door inzet van de Stadspartij uitgebreid naar twee teams. Dat is een mooi resultaat maar daar zijn wij er nog niet mee.

Ik wil er voor zorgen dat handhaving nog verder wordt uitgebreid om de klachten van bewoners over het gedrag van bewoners aan te pakken.
Ik heb me ingezet om van verwaarloosd en dichtgegroeid Park de Uitvlugt weer een open en toegankelijk park te maken, waar jong. oud en alles ertussin zich weer welkom voelt.

Het groen in de wijken staat er lang niet overal geweldig bij. Omvormen van groen in de wijken, waarbij bewoners worden rneegenomen in wat waar komt zal de leefbaarheid doen toenemen

Als vrijwilliger op de AkkerDijk houd ik al jaren de vinger aan de pols in de Purrner-Noord.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdog 21 maart 2018 op:

Petra de Boer
STADSPARTIJ lijst 1 nr. 10

petradeboer@stadspartijpurmerend.nl 
www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....