Renata Willems

Beste Purmerender,Renata Willems

Renata Willems staat voor de medemens. lk wil mij inzetten voor Zorg en Welzijn van de medemens In Purmerend. Vanwege de jarenlange ervaring opgebouwd als vrijwilliger en tevens directeur van het Inloophuis voor (ex)kankerpatienten In Purmerend heb ik van dichtbij kunnen zien wat de maatschappelijk noodzakelijke zorg is.

Zorg en Welzljn raken alle inwoners, van welke afkomst of leeflijd dan ook. Ook wil ik mlj inzetten voor de vrIjwilligers dle Zorg en Welzljn In Purmerend mede draaiend houden.

Laten we samen Zorgen dat we WeIzijn in Purmerend!

Om dit mogelijk te maken heb lk uw steun hard nodlg.

Stem op mij.Renata Willems lijst 1.

 

 

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Renata Willems
STADSPARTIJ lijst 1. nr 15

renata.willems@stadspartijpurmerend.nl 

STADSPARTIJ www.StadspartijPurmerencl.nl