Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Renata Willems

Beste Purmerender,Renata Willems

Renata Willems staat voor de medemens. lk wil mij inzetten voor Zorg en Welzijn van de medemens In Purmerend. Vanwege de jarenlange ervaring opgebouwd als vrijwilliger en tevens directeur van het Inloophuis voor (ex)kankerpatienten In Purmerend heb ik van dichtbij kunnen zien wat de maatschappelijk noodzakelijke zorg is.

Zorg en Welzljn raken alle inwoners, van welke afkomst of leeflijd dan ook. Ook wil ik mlj inzetten voor de vrIjwilligers dle Zorg en Welzljn In Purmerend mede draaiend houden.

Laten we samen Zorgen dat we WeIzijn in Purmerend!

Om dit mogelijk te maken heb lk uw steun hard nodlg.

Stem op mij.Renata Willems lijst 1.

 

 

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Renata Willems
STADSPARTIJ lijst 1. nr 15

renata.willems@stadspartijpurmerend.nl 

STADSPARTIJ www.StadspartijPurmerencl.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....