Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Nancy Uittenbosch

Beste Purmerender,Nancy Uittenbosch

Ik zal mij kort voorstellen ik ben Nancy Uittenbosch v d Meeren, getrouwd en moeder van 2 dochters waarvan 1 pleegdochter.

Daarnaast werk ik bij Leviaan (voorheen PIBW ZWWF) bij de Superrr In Heel Europa. De Superrr is een plek waar gewerkt word met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken hier naar de mogeijkheden van de verschillende mensen en bieden dagbesteding of re-integratietrajecten.

De afgelopen jaren heb ik ingezet voor de jongeren en jeugd en heeft o a opgeleverd dat er in de Purmer-Noord in het voorjaar van 2016 Tiener kindercentrum Riekstraat is gekomen voor de kinderen van 4 t/m 15 jaar.
Ik heb dit niet alleen gedaan maar vooral door te luisteren en samen te werken met bewoners en te luisteren naar de kinderen/jongeren en hun ouders.

Daarnaast ben ik 9 jaar actief lid en secretaris geweest van de Wijkkerngroep Purmer-noord. Waarin ik me vooral hard heb gemaakt voor betere communicatie naar de bewoners en ondersteunen van bewoners initiatieven o.a. Brikhof,
Hark. Spade. Schoffelstraat.

Ik ben actief bij Ogen en Oron en ruim zwerfafval op. Beide belangrijke groepen waar veel mensen in Purmerend actief mee zijn Hierdoor dragen wij een steentje bij een een mooier. veiliger Purmerend.

Kiest u voor mij dan kunt u van mij verwachten dat ik u zal helpen de weg te vinden en te ondersteunen naar het vinden van de juiste instantes en dat ik daarnaast actief blijf als bewoner om zo te kunnen blijven horen wat er leeft en wat u als bewoner belangrijk vindt en waarom, maar vooral dat ik aanspreekbaar blijf.

Iedere stem telt ook die van U! Ik hoop op een hoge opkomst bij de gemeente raadsverkiezingen zodat het echt duidelijk is waar de bewoners van Purmerend voor gekozen hebben.
Om deze zaken te kunnen realiseren, heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 
Nancy Uittenbosch 

Lijst 1 nr 12

nancy.uittenbosch@stadspartijpurmerend.nl

STADSPARTIJ
www.StadspartijPurmorend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....