Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten
Home Verkiezingen Verkiezingen 2018 Irma Waarhuijs-Gijsbers

Irma Waarhuijs-Gijsbers

Beste Purmerender,

Irma Waarhuijs

Mijn naam is Irma Waarhuiis. 27 jaar werkzaam ais leerkracht in het primair onderwijs en al 8 jaar actief In de lokale poitiek en de afgelopen 4 jaar  als raadslid

Mijn dossierkennis is door mijn jaren in het onderwijs en de politiek groot. Ik heb veel kunnen doen voor de bewoners van Purmerend, maar ik ben nog niet klaar! Daarom steli k mij wederom beschikbaar als kandidaat raadslid, om mijn werk af te maken.

Ik heb de afgelopen 8 jaar al veel bereikt. dit zijn enkele voorbeelden:

  • Door mijn vasthoudendheid heeft de gemeente een aantal voetpaden In De Gors verbeterd.
  • Door een goed contact met wijkmanager en wijkagent zijn de lijntjes kort en weet ik wat er speelt in de wijk.Door deze samenwerking kunnen wij veel betekenen voor de Gorsbewoners.
  • Door mijn initiatief zijn bewoners, in samenspraak met de gemeente, bezig een Honden Ontmoetings Plek te realiseren 

 

MUN RAADSWERK SPEELT ZICH VOORNAMELIJK AF IN DE STAD EN NIET ALLEEN IN DE RAADSZAAL. IK BEN ER VOOR UI

Ik heb de volgende ambities:

  • Alle kinderen in Purmerend verlaten de basisschool met hun A zwemdiploma Dit is tot op heden niet gelukt. Ik heb daarover de afgelopen jaren veel overleg met de gemeente gehad, er wordt aan gewerkt Maar het gaat mij veel te langzaam De vaart moet erin. De kinderen moeten gaan zwemen,
  • Op alle scholen 2x per week bewegingsonderwijs door een gymleerkracht
  • Goede gekwalificeerde kinderopvang en buitenschoolse activiteiten in iedere wijk
  • Voldoende speeltuintjes voor de jongere jeugd. maar ook plekken waar de oudere jeugd zich kan vermaken
  • Ook in de Gors een bruisend wijkcentrum waar voor alle ieettijden activiteiten worden georganiseerd en men elkaar kan ontmoeten.
  • Velilige voet/fietspaden in heel Purmerend

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op

Irma Waarhuijs-Gijsbers lijst 1 nr.7

i.waarhuijs.gijsbers@stadspartijpurmerend.nl

STADSPARTIJ
www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....