Frieda Stil

Beste Purmerender,tFrieda Stil

Als nleuwe kandidaat op de kieslilst van de STADSPARTIJ wil lk uw vertrouwen en uw stem winnen voor de verkiezingen op 21 maart 2018 door de punten van mljn persoonlljke inzet aan u kenbaar te maken. Als inwoner van Purmerend zie ik het als mijn taak om de stad als een fijne woon- en leefomgevIng te (be)houden en waar nodlg te helpen verbeteren.

Met overtulgIng zal lk mlj inzetten voor het ouderenbeleid, denk hierbij dan o.a. eenzaamheld onder ouderen, de noodzakelijke zorg in verpleeg- en verzorgIngshuizen en verdere ondersteunIng op elk gebied van deze steeds groeiende bevolkingsgroep.

Maar ook het jeugdbeleid heeft mljn aandacht. De jeugdzorg, wonlngmarkt, jongerenopvang en het scheppen van banen, zie ik als een uitdaging, een taak om de komende vier jaar invullIng aan te geven. Het ouderen- en jeugdbeleid kan en moet naar een hoger niveau getild worden.

Het behartigen van de belangen van jong en oud In onze stad is daarom mljn inzet voor een zetel in de gemeenteraad.

Een frlsse wind, nleuwe bezems daar heb ik uw steun blj nodIgl
Om deze zaken te kunnen realiseren heb lk uw steun nodlg.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:
Frieda Stil

STADSPARTIJ lijst 1 nr 14
frieda.stil@stadspartijpurmerend.nl

www.StadspartijPurmerend.nl