Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten
Home Verkiezingen Verkiezingen 2018 Anita Aupers-Niezing

Anita Aupers-Niezing

Beste Purmerender,Anita Aupers

Mijn naam is Anita J Aupers-Niezing
Purmerend is mijn geboortestad, de stad waar ik van hou en daarom stel ik mij verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. 

Als medewerker in de zorg kom ik in alle uithoeken van Purmerend. Hierdoor kan ik zien waar en wat er nog in onze stad verbeterd kan worden.

We zijn zeker op de goede weg maar de jaren van crisis hebben hun sporen achtergelaten in de zorg en bij andere hulpverleners.
Eenzaamheid of psychische problemen zijn bij ons leeftijdsgroepen een probleem. Passende woonruimte voor jong en oud is in Purmerend moeilijk fe vinden. Er moet dan ook voor alle doelgroepen gebouwd worden op de beperkte ruimte dat Purmerend nog heeft Dit bevindt zich vaak midden in een woonwijk waar met uiterste zorg moet worden omgegaan. Veiligheid In en om het huis en in de wijk moet onder de aandacht blijven. Ouderen wonen langer zelfstandig.

Doorgaande wegen worden regelmatig als racebaan gebruikt wat gevaarlijke situaties oplevert.
De komende vier jaar wil ik mij inspannen voor:

  • De weg naar passende zorg voor Purmerenders vereenvoudigen
  • Sportbegeleiding voor jong en oud. Sport dat voor jongeren sturing kon geven in een stressvolle omgeving.
  • Het terugdringen von eenzaamheid
  • Meer woningen bouwen voor alle doelgroepen
  • Veiligheid op gebied van verkeer door bewustwording en het nemen van maatregelen.
  • Veiligheid van in en om het huis door gedegen voorlichting voor jong en oud.

Namens de Stadspartij ben ik er voor u en daarom is uw mening en inbreng belangrijk voor ons.

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op
Anita J. Aupers-Niezing Lijst 1 nr.8

anita.aupers-niezing@stadspartijpurmerend.n

STADSPARTIJ
www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....