Nieuws actueel Stand-
punten
Stand-
punten

Arie van der Vorst

Beste Purrnerender,Arie van der Voorst

Praatjes vullen geen gaatjes

Goed onderbouwde besluitvorming en Integere verantwoording zijn de basis voor efficiente besteding van beschlkbare mlddelen. Door efficiente besteding kunnen we meer speerpunten realiseren. Zle onze website: www.stadspartijpurmerend.nl speerpunten samenvatting.

lk ga voor integere en goed onderbouwde besluitvorming en heb daar al veel organisaties mee verder kunnen helpen.

 
Steun me en u zult zien dat ook wij meer kunnen doen voor alle inwoners van Purmerend. Mijn persoonlijke speerpunten zijn:

  • Actief armoedebeleld voor alien die het echt nodlg hebben, van jong tot oud.
  • Actief zorgbeleid voor allen, van jong tot oud.
  • Op lange termijn gebaseerd woningbeleid voor alle belanghebbenden.
  • Goede berelkbaarheid binnen en buiten Purmerend

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:

Arie van der Vorst
Lijst 1 nr 13

arie.van.der.vorst@stadspatijpurmerend.nl
STADSPARTIJ www.StadspartijPurmerend.nl

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast

Hoofdstuk 1: Veiligheid en overlast Purmerend moet een stad zijn waar het veilig wonen, werken en verblijven is. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van...

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke vernieuwing

Hoofdstuk 2: Wonen, woonomgeving en stedelijke  vernieuwing De kwaliteit van wonen zal in Purmerend zichtbaar moeten verbeteren, waarbij de verschillende doelgroepen worden bediend. De wachtlijsten...

Hoofdstuk 3: Economie 

Hoofdstuk 3: Economie  De Stadspartij wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in...

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid

Hoofdstuk 4: Seniorenbeleid  De bevolking van Purmerend zal de komende jaren verder vergrijzen. Purmerend zal een stad zijn waar senioren zich goed op hun gemak voelen...

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg

Hoofdstuk 5: Welzijn en Zorg    Purmerend moet een stad zijn waar de zorg is afgestemd op ieder individu. Daar waar men zelf de zorg...

Hoofdstuk 6: Sport

Hoofdstuk 6: Sport  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van...

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën

Hoofdstuk 7: Bestuur en financiën  Het bestuur zal ervoor zorgen dat het ambtelijk apparaat nog beter van buiten naar binnen gaat werken: de gemeente dient meer...

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid

Hoofdstuk 8: Verkeer en bereikbaarheid  Het verkeer in Purmerend dient zo veilig mogelijk te zijn waarbij het te hard rijden zoveel mogelijk wordt voorkomen....

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat

Hoofdstuk 9: Duurzaamheid, milieu en klimaat De Stadspartij wil waar mogelijk meer inzetten op een actief klimaatbeleid. Er moeten landelijk vergaande milieumaatregelen genomen worden. Kolencentrales en...

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie

Hoofdstuk 10: Communicatie en Burgerparticipatie  De gemeente is verantwoordelijk om zo transparant mogelijk te zijn naar haar inwoners en ondernemers....