Arie van der Vorst

Beste Purrnerender,Arie van der Voorst

Praatjes vullen geen gaatjes

Goed onderbouwde besluitvorming en Integere verantwoording zijn de basis voor efficiente besteding van beschlkbare mlddelen. Door efficiente besteding kunnen we meer speerpunten realiseren. Zle onze website: www.stadspartijpurmerend.nl speerpunten samenvatting.

lk ga voor integere en goed onderbouwde besluitvorming en heb daar al veel organisaties mee verder kunnen helpen.

 
Steun me en u zult zien dat ook wij meer kunnen doen voor alle inwoners van Purmerend. Mijn persoonlijke speerpunten zijn:

  • Actief armoedebeleld voor alien die het echt nodlg hebben, van jong tot oud.
  • Actief zorgbeleid voor allen, van jong tot oud.
  • Op lange termijn gebaseerd woningbeleid voor alle belanghebbenden.
  • Goede berelkbaarheid binnen en buiten Purmerend

Om deze zaken te kunnen realiseren heb ik uw steun nodig.

Stem daarom woensdag 21 maart 2018 op:

Arie van der Vorst
Lijst 1 nr 13

arie.van.der.vorst@stadspatijpurmerend.nl
STADSPARTIJ www.StadspartijPurmerend.nl