HomeNieuwsSociale ZakenOpvang kleinschalige opvang vluchtelingen verloopt voorspoedig

Opvang kleinschalige opvang vluchtelingen verloopt voorspoedig

VanPraaghuis
In een voortgangsbericht heeft het college aan de gemeenteraad een informatieve brief gestuurd over de voortgang van de tijdelijke opvang locaties Zeevangstraat en Jaap van Praaghuis/Meeuwvleugel. Hieronder het bericht.

Zeevangstraat

Vanaf half november woont de groep Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) in de Zeevangstraat. Momenteel wordt er nog les gegeven op hun eigen locatie. Vanaf 11 januari is de definitieve leslocatie beschikbaar. 
Clup Welzijn is inmiddels betrokken bij diverse activiteiten. De komende kerstvakantie zijn er meerdere initiatieven met en voor de AMV’s geregeld. (sporten, muziekles, fietsen, stadswandeling e.d.).

De locatiemanager geeft aan dat zij ervaart, dat er veel betrokken mensen zijn in Purmerend. Er wordt nog steeds van alles ingezameld en langsgebracht. Denk daarbij aan winterkleding, toiletartikelen, spelletjes etc.
Clup Welzijn is onlangs een actie gestart om fietsen in te zamelen. Begin januari staat de afspraak, dat betrokken collegeleden een bezoek brengen aan deze locatie.

Jaap van Praag / Meeuwvleugel

Op maandag 7 december zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd over de tijdelijke huisvesting van statushouders op deze locatie. De middag was gereserveerd voor de bewoners van de aanleunwoningen en het Jaap van Praag zelf. Ruim 60 bewoners maakten van deze gelegenheid gebruik om hun vragen beantwoord te krijgen. 
Tijdens de twee inloopsessies in de avond in de Meeuwvleugel konden de overige buurtbewoners met eigen ogen zien hoe de huisvesting is geregeld. Ook zij gingen in gesprek met de aanwezige vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders, gemeente, Clup Welzijn, Fiolet taaltraining, Vluchtelingenwerk en de wijkagent.

De twintig statushouders zijn inmiddels uitgenodigd. De meeste van hen zijn gearriveerd woensdagmiddag 16 december. Vluchtelingenwerk heeft 17 december een bijeenkomst met hen, waarin verteld wordt over de verdere gang van zaken. Denk aan inburgering, taalles, uitkeringsaanvraag, zorgverzekering regelen, inschrijving BRP.

Ook zal getoetst worden over welk taalniveau de statushouders beschikken. Dit is belangrijk omdat zij dan vanaf begin januari 2016 kunnen instromen in de juiste taalgroep.

Sociale Zaken artikelen