HomeNieuwsSociale ZakenTijdelijke opvang Oekraïense ontheemden in Meeuwvleugel aan het Rietgorsplein

Tijdelijke opvang Oekraïense ontheemden in Meeuwvleugel aan het Rietgorsplein

JaapVanPraaghuis
Foto Stadspartij-BPP


Gemeente Purmerend gaat de leegstaande Meeuwvleugel, behorende bij het wooncomplex Jaap van Praag aan het Rietgorsplein, gebruiken voor de opvang van oudere en zorgbehoevende Oekraïners die vluchten voor geweld en opvang zoeken in Nederland. De gemeente werkt hierin nauw samen met eigenaren Zorgcirkel en Woonzorg Nederland.

Wethouder vluchtelingen en migratie Mario Hegger: ‘De oorlog in Oekraïne gaat door. We zien een blijvende toestroom van Oekraïense ontheemden die vluchten voor het geweld en opvang zoeken in onder andere Nederland. Momenteel zijn er meer dan 104.000 Oekraïners in Nederland en het aantal stijgt nog steeds. Daarom blijft de behoefte aan tijdelijke opvang groot.’ In de regio Zaanstreek-Waterland werkt gemeente Purmerend samen op diverse taakstellingen. Zaanstad organiseert de asielopvang, Purmerend het restant van de opdracht opvang van ontheemden uit Oekraïne en de vijf andere gemeenten in de regio de alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Ouderen en zorgbehoevenden

In de Meeuwvleugel kunnen maximaal 110 Oekraïense ontheemden worden opgevangen. Het gaat om ouderen en zorgbehoevenden (voornamelijk 55+). Eventueel samen met hun mantelzorgers. Deze Oekraïense ontheemden zullen geen gebruik maken van de aanwezige reguliere zorg. De gemeente faciliteert eventueel noodzakelijke zorg zelf.

Hegger: ‘Een deel van de Oekraïners die op deze locatie geplaatst worden, verblijft al op andere locaties binnen de gemeente. Zij worden doorgeplaatst naar de Meeuwvleugel omdat deze locatie beter bij hen past. De opvangplekken die daardoor vrijkomen worden opnieuw benut. Zo optimaliseren wij de beschikbare opvangcapaciteit binnen onze gemeente.’

Geen zorgwoningen onttrekken

De kamers in de Meeuwvleugel staan leeg en worden niet gebruikt voor zorg. Er worden geen zorgwoningen voor reguliere zorgbehoevenden onttrokken. Het gebouw voldoet niet aan de wensen en behoeften voor permanente huisvesting. De kwaliteit van de ruimtes is op dit moment niet in lijn met de ruimtes in bijvoorbeeld het Jaap van Praag. Het comfort is wat beperkt, maar voor tijdelijke opvang acceptabel.

Periode van twee jaar

Het pand is voor een periode van 2 jaar – tot 1 april 2026 – beschikbaar voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Over wat er na deze periode met het pand gaat gebeuren, is nog geen besluit genomen door de eigenaren Zorgcirkel en Woonzorg Nederland. Samen met hen gaan wij het gebouw de komende weken gebruiksklaar maken en verwachten de eerste Oekraïense ontheemden in mei in deze kamers te kunnen ontvangen. Het Rijk neemt de kosten voor de tijdelijke opvang op haar rekening.

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de omgeving zijn geïnformeerd en uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Meer informatie over de opvang van Oekraïense ontheemden in Purmerend is te vinden op deze pagina over opvang Oekraine.

Sociale Zaken artikelen