HomeNieuwsSociale ZakenKortingsacties Openbaar Vervoer uit 2023 op herhaling in 2024

Kortingsacties Openbaar Vervoer uit 2023 op herhaling in 2024

Foto Stadspartij-BPP


Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2023 heeft wethouder Lageveen, een toezegging gedaan om de raad op de hoogte te houden van kortingsacties in het openbaar vervoer. Door een memo informeert hij thans over de kortingsacties die hebben plaatsgevonden, alsmede over lopende en toekomstige acties.

Vanaf de aanvang van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland reizen kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis met de bus, mits zij worden begeleid door een betalende volwassene. Dit dagkaartje is geldig in alle bussen van MeerPlus in de Zaanstreek en Waterland. Tijdens de periode van 11 december 2023 tot en met 1 januari 2024 was de nieuwe ringlijn in Purmerend kosteloos toegankelijk voor alle inwoners, waarbij de gemeente de kosten heeft gedragen.

In mei 2023 heeft er een tariefactie plaatsgevonden waarbij kaartjes werden uitgedeeld in de gehele regio voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen. Tijdens de regioraadsvergadering van 5 maart van dit jaar is besloten deze actie te herhalen. Op 29 april 2024 is de regioraad via een brief geïnformeerd over de stand van zaken van deze actie, deze brief heeft de gemeenteraad op 30 april 2024 ontvangen.

Tickets zullen net zoals vorig jaar via een openbare website kunnen worden aangevraagd. Ook zullen via hulporganisaties zoals het Leger des Heils, de Voedselbank, Blijf-van-mijn-lijfhuizen alsmede via azc’s tickets worden verspreid. Vanwege de levertijd van de tickets start de campagne direct na de zomer.

 

Sociale Zaken artikelen