HomeNieuwsMilieuGemeenten en provincies willen af van aardgas

Gemeenten en provincies willen af van aardgas

aardgas
76 gemeenten en drie provincies hebben op de klimaattop in Rotterdam een manifest ondertekend waarin zij beloven zich er voor in te zetten voor een aardgasvrije gebouwde omgeving.
Verduurzaming
De gemeenten, provincies (waaronder Noord-Holland), energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en lokale energie initiatieven zien het tegelijkertijd als een kans om gezamenlijk de verduurzaming van Nederland te versnellen, zo stellen zij in het manifest. Volgens de ondertekenaars staat de verduurzaming van de woonomgeving nog maar in de kinderschoenen. ‘Het overgrote deel van de huishoudens is nog niet op de hoogte van de noodzaak om het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen af te bouwen. Daarom zullen we actief landelijk en lokaal samenwerken bij de ontwikkeling van de verduurzamingsdialoog,’ zo stellen de partijen.

Wijkgericht
Ze zeggen concreet aan de slag te gaan in de bestaande bouw met als doel om de komende decennia het aardgas te vervangen voor een duurzaam alternatief. Daarbij kiezen de gemeenten voor een wijkgerichte aanpak  om maatwerk te leveren en bewoners bij de keuze van alternatieven te betrekken. ‘We gaan voor de meest passende warmtevoorziening per buurt en wijk’, zo is te lezen in het document. Nieuwbouwwijken zouden niet meer op aardgas aangesloten moeten worden, menen de opstellers.

Aanjagersrol
De regionale netwerkbedrijven zullen gemeenten ondersteunen bij de transitie door, onder andere, de relevante informatie over de gasnetten en de elektriciteitsnetten ter beschikking te stellen. Lokale energie initiatieven zullen een aanjagersrol spelen bij de transitie door samen met gemeenten plannen te ontwikkelen en bewonersorganisaties te betrekken en begeleiden in dit proces

Milieu artikelen