HomeNieuwsMilieuAfvalmonitor Purmerend 2023 laat stabiel beeld zien

Afvalmonitor Purmerend 2023 laat stabiel beeld zien

Invoeren van omgekeerd inzamelen in de pauzestand

Vergelijking 2022 en 2023 gescheiden ingezameld en samenstelling fijn restafval
Afbeelding memo


Elk jaar wordt in opdracht van Team Reiniging een sorteeranalyse van het restafval van de gemeente Purmerend uitgevoerd. In deze analyse wordt de vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheden gescheiden ingezameld afval en het ingezamelde restafval. Ook wordt een analyse van de samenstelling van het restafval gemaakt.

Meten is weten

Jaarlijks wordt gemeten hoeveel afval er in Purmerend ingezameld wordt. Dit betreft zowel de gescheiden inzameling als de inzameling van restafval. Beschreven wordt hoe de verdeling is tussen de gescheiden inzameling en de inzameling van restafval. Ook wordt de vergelijking gemaakt met de inzamelresultaten van het afgelopen jaar met het landelijk gemiddelde van gemeenten met dezelfde stedelijkheid en hetzelfde karakter als Purmerend.

Omschreven wordt hoe de samenstelling van het afval van de gemeente Purmerend is. Er wordt aangegeven op welke punten de gescheiden afvalinzameling verbeterd kan worden.

Resultaten 2023

De afvalmonitor 2023 laat een niveau van afvalscheiding zien van 57 %, wat lager is dan de 59% afvalscheiding van 2022. Purmerend zit met 57% nog steeds boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, dat op 56% staat.

Het totaal aan restafval per inwoner is in 2023 195 kg, dat is iets hoger dan 2022 ( 193 kg). De gescheiden ingezamelde hoeveelheid afval per inwoner is in 2023 met 257 kg lager dan in 2022, toen werd 274 kg gescheiden afval opgehaald. De totale hoeveelheid afval per inwoner is in 2023 452 kg, dat is 15 kg lager dan in 2022. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 423 kg, zit Purmerend 29 kg hoger.

Samenstelling restafval

De samenstelling van het restafval laat zien dat het scheidingspercentage nog steeds omhoog kan, er zitten nog steeds veel grondstoffen in het restafval.

Van de 176 kilo fijn restafval per inwoner die jaarlijks ingezameld wordt is 35 kilo daadwerkelijk niet meer herbruikbaar, de overige 141 kilo bestaat uit herbruikbare afvalstromen.

Het ongescheiden fijn huishoudelijk restafval bevat nog steeds erg veel bio-afval, 82 kg per inwoner (76 kg groente- en fruitafval en 7 kg tuinafval).

De categorie “overig herbruikbaar” bestaat uit metaal, hout, puin, klein chemisch afval (KCA), kunststof [geen verpakkingen]. Dit afval kan alleen gescheiden ingezameld worden op de milieustraat.

De belangrijkste conclusies

We zien dat in 2023 de stijgende lijn van de afvalscheiding afvlakt. Er is nog steeds ruimte voor verdere verbetering, zo laat de samenstelling van het restafval zien.

Het bio-afval is het grootste aandeel van het restafval, 37% van het restafval is bio-afval [groente- en fruitafval en etensresten], met het tuinafval erbij 40%. Het merendeel van deze 82 kilo bio-afval en tuinafval is zeer geschikt om compost van te maken als dit gescheiden ingezameld zou worden. Dat levert niet alleen een hogere recycling op maar scheelt ook in de kosten.

In de onderstaande tabel is van 2022 en 2023 uiteengezet wat er gescheiden is opgehaald en wat er in die jaren nog in het restafval aan grondstoffen aanwezig was.

De afvalsituatie in Purmerend laat een stabiel beeld zien, waarbij de hoeveelheid bio-afval in het restafval opvallend hoog blijft. Dit is overigens niet iets specifiek voor Purmerend, maar een landelijk optredend verschijnsel.

Het bio-afval blijft dus de grondstofstroom waar de grootste verbetering behaald kan worden, zowel wat betreft betere afvalscheiding als minder kosten. Ter illustratie: als de helft van het bio-afval uit het restafval gescheiden ingezameld zou worden dan wordt er € 238.0001 aan verwerkingskosten vermeden.

Hoe verder in 2024

In het kader van de verdere verbetering van onze afvalscheiding is gekeken naar het invoeren van omgekeerd inzamelen. De ontwikkelingen rondom de Ketenovereenkomst Verpakkingen van dit moment maken dat invoering op korte termijn niet de voorkeur heeft. De gemeenteraad is via een aparte brief hiervan op de hoogte gesteld.

Daarom wordt voor dit jaar de focus op het bio-afval gericht. De bio-afval inzameling bij hoogbouw wordt voorbereid zodat ook hoogbouwbewoners straks hun bio-afval gescheiden weg kunnen gooien.

Daarnaast zal de communicatie zich nader richt op het bewust maken van de inwoners waarom de gemeente zich inzet op goede afvalscheiding en schone grondstofstromen. Dit wordt aangevuld met de kosten in beeld te brengen van het onnodig verbranden van grondstoffen.

Milieu artikelen