HomeNieuwsMilieuResultaten onderzoek luchtkwaliteit 2023 in Purmerend

Resultaten onderzoek luchtkwaliteit 2023 in Purmerend

Grenswaaarden nergens overschreden


Eerder heeft het college medegedeeld dat de komende vijf jaar de luchtkwaliteit in Purmerend zal worden gemeten. Daarbij is aangegeven dat de metingen betrekking zouden hebben op het stikstofgehalte (NO2). NO2 is een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Eind december 2019 is de GGD Amsterdam op tien locaties gestart met metingen door middel van Palmbuisjes. De resultaten worden afgezet tegen de landelijk geldende norm voor NO2 .

De jaargemiddelde NO2 concentraties voor 2023 zijn bekend.

Op onderstaande website zijn de exacte locaties te vinden. In onderstaand tabel zijn de resultaten voor alle locaties voor de jaren 2020 tot en met 2023 weergegeven.
https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten?component=NO2Buisje

Uit de metingen blijkt dat op alle locaties het jaargemiddelde NO2 over 2023 voldoet aan de grenswaarde van 40 μg/m3
Verder blijkt dat op alle locaties het gemeten jaargemiddelde NO2 concentratie lager is dan in het voorgaande jaar 2022.

Begin 2025 zal informatie worden gegeven over de resultaten van 2024.

Milieu artikelen