HomeNieuwsMilieuBodemonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van PFAS bij Brandweerkazerne afgerond

Bodemonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van PFAS bij Brandweerkazerne afgerond

Risico’s voor mensen niet aan de orde

Foto Stadspartij-BPP


Aanleiding voor het onderzoek was de mogelijke aanwezigheid van de chemische stoffen PFAS (van per- en polyfluoralkylstoffen ) naast de brandweerkazerne aan de Gorslaan 50 in Purmerend. De provincie Noord-Holland wilde weten of deze chemische stoffen zich in de bodem van de strook gras rondom het basketbalveld bevinden.

Op 15 november heeft het onderzoeksbureau WSP, in opdracht van de provincie, monsters (kleine hoeveelheden) van de grond rondom het basketbalveld genomen. Deze monsters zijn inmiddels geanalyseerd. In deze memo informeren wij u over de uitkomst.

Uitkomst onderzoek

In de grond van de groenstrook rondom het basketbalveld zijn lage concentraties PFAS gevonden. De concentraties zijn zo laag dat er geen risico’s zijn voor mensen.

Vervolg

De provincie Noord-Holland gaat geen maatregelen treffen, zoals het saneren (afgraven) van de bodem. Dat gebeurt alleen als de concentraties PFAS zorgen voor risico’s voor mensen. Dat is hier niet aan de orde.

De locatie Gorslaan 50 in Purmerend hoeft niet meer beschouwd te worden als bevestigde aandachtslocatie PFAS.

Rolneming en communicatie

De provincie Noord-Holland is de opdrachtgever voor het bodemonderzoek en daarom ook verantwoordelijk voor het vervolgtraject. De gemeente heeft de provincie ondersteund bij de communicatie over de resultaten van het bodemonderzoek naar de omwonenden. De omwonenden worden door de provincie geïnformeerd en kunnen dan ook bij vragen terecht bij de provincie.

Milieu artikelen