HomeNieuwsMilieuVerbranden houtige biomassa niet langer als duurzaam aanmerken

Verbranden houtige biomassa niet langer als duurzaam aanmerken

Houtstapel
foto Stadspartij-BPP


De Tweede Kamer heeft op 11 juni 2024 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waardoor het verbranden van houtige biomassa niet langer als duurzame energieproductie wordt aangemerkt. In de motie wordt de regering gevraagd zich in Europees verband in te zetten om houtige biomassa- verbranding niet langer aan te merken als duurzame energiebron.

In de motie van de Partij voor de Dieren wordt gewezen op de constatering van het Environmental Investigation Agency (EIA) uit 2022.  In 2022 stelde EIA vast dat vrachtwagens met boomstammen, gekapt in Natura 2000-gebieden en andere natuurreservaten, hun oogst rechtstreeks afleveren bij fabrikanten van houtpellets in vier Europese landen.

De Partij voor de Dieren wees erop dat Nederland de grootste importeur is van biomassa in de EU en dat niet gegarandeerd kan worden dat alle houtige biomassa die wordt geïmporteerd op een duurzame manier wordt geproduceerd.

Ook wordt gewezen op een onderzoek van het RIVM, dat al in 2018 waarschuwde voor gezondheidsschade door energieproductie op basis van houtige biomassa.

Daarnaast wordt aangegeven dat het overgrote deel van de Nederlandse burgers tegen het importeren van houtige biomassa uit het buitenland is.

Milieu artikelen