HomeNieuwsMilieuKlimaatbestendigheid voorop: Noord-Holland scherpt regels aan

Klimaatbestendigheid voorop: Noord-Holland scherpt regels aan


Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de regels over klimaatadaptatie aanscherpen. Door nu al preventieve maatregelen te nemen, worden toekomstige risico’s op schade verminderd en toekomstige kosten bespaard. De voorgestelde aanscherping heeft invloed op de inrichting van steden, locatiekeuzes en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur.

Aanscherping van de regels

Gedeputeerde Staten stellen voor om vanaf januari 2025 bij nieuwe ontwikkelingen een verplichte inschatting van klimaatrisico’s in de regels van de provincie op te nemen. Ook beschrijft de wijziging maatregelen om klimaatrisico’s te voorkomen of beperken. Daarbij mogen risico’s niet worden afgewenteld buiten het projectgebied.

Rosan Kocken, gedeputeerde provincie Noord-Holland, benadrukt het belang van deze aanscherping: “Om te komen tot klimaatbestendige ontwikkelingen kunnen we beter nu investeren in plaats van straks het ene gat met het andere te vullen. Gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden willen weten waar ze aan toe zijn. Met deze aanscherping hebben ze die duidelijkheid”.

Impact op ontwikkelingen

De aanscherping van de regels heeft invloed op alle veranderingen in de omgeving, vooral op het gebied van woningbouw. Het in mei 2024 gepubliceerde rapport ‘Klimaatrisico’s in Nederland’ van het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept het belang om snel keuzes te maken over aanpassingen aan klimaatverandering. Door nu aanpassingen te doen, kunnen negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Hoewel de voorgestelde aanscherping kan leiden tot hogere kosten, is het op lane termijn kostenbesparend. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is duurder om in een later stadium, bijvoorbeeld na de realisatie van woningbouw, alsnog aanpassingen te doen om de risico’s op schade te beperken.

Inzet op klimaatbestendigheid

De provincie heeft als doel om in 2050 volledig klimaatbestendig te zijn, wat betekent dat ze voorbereid wil zijn op klimaatverandering. Op dit moment wordt aan gemeenten gevraagd een beschrijving te geven (motivering) van hoe zij rekening houden met de risico’s van klimaatverandering. Maar uit evaluaties blijkt dat deze regel weinig impact heeft, omdat deze beperkt wordt meegenomen of vaak afvalt in het proces. Daarom worden de regels aangescherpt.

Voor ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, geldt een overgangsregeling om te voorkomen dat ze door de nieuwe regels worden belemmerd.

Milieu artikelen