HomeNieuwsMilieuNieuwe Milieustraat pakt duurder uit

Nieuwe Milieustraat pakt duurder uit

 

milieustraat
Huidige milieustraat
foto Stadspartij-BPP


In juni 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verhuizen van alle activiteiten van locaties Van IJsendijkstraat 186 en 417, Flevostraat en overige buitendienstlocaties naar Baanstee-Noord. Directe aanleiding waren de problemen in de verkeersafwikkeling op De Koog, maar ook de te krappe behuizing van het personeel en het niet meer voldoen aan de arbo eisen. De raad besloot tevens voor de uitwerking in een ontwerp een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen.

In september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het schetsontwerp van de basisvariant voor de nieuwe gemeentewerf en milieustraat op Baanstee Noord en hiervoor een investeringskrediet van
€ 18.890.000 beschikbaar gesteld. In de corona jaren heeft het vervolg vertraging opgelopen.

Inmiddels is een Voorlopig Ontwerp beschikbaar. Op dit Voorlopig ontwerp is een tekort zichtbaar ten opzichte van het beschikbare krediet. Dat komt vooral door externe ontwikkelingen zoals prijsstijgingen in de markt, hogere aansluitkosten en de toch noodzakelijke vervanging van meubilair. Een aanvullend krediet van € 7,53 miljoen is aangevraagd in de Voorjaarsnota, onderdeel investeringsagenda.

De gemeenteraad wordt gevraagd in de raadscommissie Ruimte van vanavond 16 mei 2024 in principe, op basis van het Voorlopig Ontwerp, in te stemmen met een aanvullend krediet van  € 7.530.000 en bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2024 hierover een definitief besluit te nemen.

Milieu artikelen