HomeNieuwsColumnZelf ondernemen heeft de toekomst

Zelf ondernemen heeft de toekomst

duitsbouwen
Meander is slechts af en toe thuis. Mevrouw Meander is moe maar voldaan wel definitief uit het Haagse teruggekeerd. Ze heeft de lokale Haagse economie –de middenstand- een aardige opkikker gegeven. Het extra geld dat Meander voor zijn bemoeienis krijgt voor het vriendenbedrijf, waarin Meander thans achter de schermen structurele ingrepen doet, was er goed voor.
Slechts een paar dagen was Meander even in de buurt. Hij is gesignaleerd in de omgeving van Nieuwe Kerk en Paleis op de Dam. Het schijnt dat er een conferentie was van het noodlijdende vriendenbedrijf in die contreien. De CEO is gewisseld las ik in de krant. Maar wat doet het er eigenlijk toe. Hij heeft mij als goede buur gevraagd om de column nog maar een keertje van een opwekkend verhaal te voorzien.

Net op tijd kan ik de lezer dus gewag maken van een nieuwe loterijvorm in onze regio. Het gaat nu om een uiterst schaars wordend goed, vastgoed om precies te zijn.
Voor woningzoekenden met weinig inschrijf- of woonduur duurt het vaak lang voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Terwijl ze misschien wel dringend behoefte hebben aan woonruimte.
Iedereen die reageert op een lotingwoning, maakt evenveel kans op de woning: inschrijfduur, woonduur of voorrangsregels spelen geen rol.
Door het verloten van woningen via WoningNet krijgen ook starters en doorstromers met een korte woonduur een kans op de woningmarkt.

Het loten voor woningen is onderdeel van het Convenant Woonruimteverdeling 2013. Daarin staan de afspraken tussen gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Afgesproken is de komende twee jaar ongeveer 15% van het beschikbare aanbod sociale huurwoningen via loting aan te bieden. In kleinere gemeenten komen jaarlijks weinig woningen vrij, waardoor het aantal lotingwoningen daar klein zal zijn. De toewijzing van de overige woningen in de stadsregio blijft hetzelfde: op basis van inschrijf- of woonduur en eventuele voorrangsregels.

Wie even nadenkt over wat nu als een oplossing voor woningzoekenden wordt aangeboden, komt tot de conclusie dat het lulkoek is. Een kind weet dat de kans om een lot in een loterij te laten winnen hetzelfde is als het zoeken naar een naald in een hooiberg. Een cosmetische ingreep is het dus om enkelen gelukkig te maken en anderen langer in de rij voor een woning te laten wachten. Blij maken met een dooie mus. Nu alleen de jackpot nog.
Beter was het geweest om alle woningen via loting aan te gaan bieden dan waren de kansen weer gelijk en weet iedereen die op een sociale huurwoning is aangewezen dat hij momenteel op het toeval is aangewezen om snel een huurwoning te kunnen krijgen.

Ik loop met veel betere ideeën rond. Bij mijn laatste bezoek aan de Oosterburen heb ik interessante bouwmethoden gezien die snel en op een lego achtige manier fraaie woningen kunnen realiseren. Vaak voor tweederde van de prijs van wat woningen nu kosten. Bouwen met Duitse aannemers is nu al in, vooral in oosten van ons land. Het is goedkoop en de Duitse gründlichkeit krijg je er gratis bij.
Goede en fraai ogende woningen kunnen voor maximaal de prijs van nu voor een sociale koopwoning neergezet.

Ik denk daarbij aan het bouwprojekt Kop van West. Dat kent een groot potentieel bouwperceel waar de gemeente faciliterend wil optreden en eigen individuele of groepsbouwprojecten wil toestaan. Bravo Purmerend, zo is Purmerend in de beginjaren zelf ook van dorp naar slaapstad getransformeerd. Je kunt het nog zien aan wijken zoals Overwhere en Wheermolen. Die in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw werden gerealiseerd. Bij de wijk De Gors nam de gemeente het weer over hetgeen een wijk met veel tierelantijnen opleverde. Maar dit terzijde, zou Meander schrijven.

Uitstekend geschikt is de locatie Kop van West dus voor deze Duitse bouwwijze en de terugkeer van de faciliterende rol voor de gemeente.
Uiteraard wil ik dit juist doen met een Nederlandse aannemer, dus zonder taalproblemen en resulterend in Duitse bouwkwaliteit.
De diverse contacten heb ik inmiddels gelegd, nu de grond nog. Ik speel met de gedachte om me te richten op de Kop van West, maar ik weet niet of Purmerend hier wel aan toe is. Bovendien of ik er wel aan toe ben zoiets hier of daar te gaan ontwikkelen met bewonersgroepen.

Die groepen zijn zo gevonden. De collectieven die zijn gevormd voor allerlei vormen van duurzame energie lijken met potentiële participanten. Maar dat hele zooitje managen? Daarvoor heb ik toch meer het intellect van Meander voor nodig, zeker bij het opstarten.
Ik zal maar eens bij buurvrouw mijn licht gaan opsteken wanneer hij weer terug komt. Als Meander hoort dat ik geregeld bij zijn vrouw te rade ga, dan helpt dat misschien extra dat hij zijn vriendendienst in het Haagse afrondt.

Column artikelen