HomeNieuwsEconomieOndernemersfonds moet aantrekkelijkheid binnenstad opkrikken

Ondernemersfonds moet aantrekkelijkheid binnenstad opkrikken

koemarktbeeld
De betrokkenen bij de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad (SOB) Purmerend zijn druk bezig plannen te maken voor 2015. Het gaat om het Eggert Winkelcentrum, de Purmerendse Centrum Ondernemers (PCO) en de Horeca Ondernemers. Ze hebben zich vereniging in de stichting i.o., om op die manier meer budget te krijgen voor evenementen en promotie van de binnenstad.

De ondernemersverenigingen in de binnenstad hebben de gemeente daarom verzocht om de totstandkoming van een ondernemersfonds te faciliteren. Het doel is om te komen tot een fonds waaraan alle ondernemers meebetalen. Met dat fonds, te beheren door de op te richten Stichting Binnenstad Ondernemersfonds (BOF) Purmerend, willen de ondernemers activiteiten ontplooien om het verblijf in de binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Voorstel aan gemeenteraad
Het college van B en W legt de raad thans de opzet van dit ondernemersfonds voor. Tevens stelt het college voor om, op een later tijdstip, een reclamebelastingverordening vast te stellen t.b.v. het ondernemersfonds. Deze reclamebelastingverordening wordt pas aan de raad voorgelegd zodra een inventarisatie van de reclame-uitingen is gemaakt en aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. In de commissie Algemene Zaken van vanavond 11 december wordt het voorstel behandeld.

Eerder geprobeerd
In okt. 2010 en in jan. 2011 is het ondernemersfondsinitiatief eerder in de commissiegeweest, mede n.a.v. een burgerinitiatief uit okt. 2009. In okt. 2010 is het toen uitgesteld i.v.m. twijfels aan het draagvlak, in jan. 2011 is vervolgens een onderzoeksvoorstel voor een draagvlakpeiling besproken. Uiteindelijk trok de ondernemersvereniging PRO toen haar steun in, waarmee het onderwerp destijds van tafel verdween.

PCO voorzitter enthousiast
PCO voorzitter Yvonne Breuk is enthousiast over het fonds, maar ze ziet ook dat er nog kwesties op te lossen zijn. “We zijn nu bezig om te bedenken hoe we, naast het Ondernemersfonds, ook de belangenbehartiging van de winkeliers in de binnenstad kunnen blijven oppakken,” zegt ze.
De gelden voor het Ondernemersfonds zullen moeten binnenkomen vanuit de OZB belasting voor gebruikers. Het Ondernemersfonds moet ervoor zorgen dat alle gebruikers van panden in de binnenstad bijdragen aan het fonds en aan promotie van de binnenstad. In de 2e week van december komt het plan voor het fonds in de gemeenteraad van Purmerend. Yvonne Breuk: “We zijn nu ondertussen al druk bezig na te denken over de concrete uitwerking van de plannen voor SOB,” aldus de PCO voorzitter.

Economie artikelen